เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

30 สิงหาคม 2565


 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

  ความหมาย ของVISA และWORK PERMIT

  ประเภทของVISA

  ใครบ้าง ต้องทำVISA และWORK PERMIT

  ในกรณีที่ ชาวต่างชาติ นำบุคคลในครอบครัวมาพำนักในประเทศ จะต้องทำอย่างไรบ้าง

  ขั้นตอน และ วิธีการ ในการจัดทำVISAแต่ละประเภท

  ขั้นตอน และ วิธีการ ในการจัดทำWORK PERMIT

  การยื่นขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อเข้ามาในราชอาณาจักร และประเภทของวีซ่า

  การยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร

  การยื่นคำร้องขอสงวนสิทธิการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

  การยื่นคำร้องขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

  การจัดเตรียมเอกสาร ในการจัดทำVISAและWORK PERMITการตั้งเป้าด้วยOKRs (Objectives and Key Results)วัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ

  สรุปตอบคำถาม

รูปแบบการเรียนรู้

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning )ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshopถาม-ตอบ

 

 

 

Admin mild


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ติด BTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 สิงหาคม 2565 13.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : Tel : 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 355 ครั้ง