การนำเสนออย่างมืออาชีพ : Presentation Skill

27 กันยายน 2564

คำอธิบายหลักสูตร :
หลักสูตรฝึกอบรม การนำอย่างมืออาชีพ (Presentation Skills) เป็นการอบรมทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ในการอบรมจะช่วยพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ในการนำเสนอและสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟัง ได้เรียนรู้การใช้เทคนิคการพูดในที่ชุมชนให้เหมาะสมกับการนำเสนอแต่ละแบบอย่างสอดคล้องกับธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและค้นพบเทคนิคใหม่ๆ ที่ท่านทำได้ดีตามสไตล์ของตัวท่านเอง การฝึกภาคปฏิบัติรายบุคคลที่มุ่งพัฒนาทักษะการนำเสนองานทางธุรกิจหรือพรีเซ้นต์งาน การนำเสนองานในที่ประชุมอย่างไรให้พอดีกับกับข้อมูลและเวลา หลักสูตรยังช่วยสอนทักษะ (Skill) สำคัญที่จำเป็นสำหรับการวางแผนในการนำเสนอ (Planning) และสร้างสื่องานนำเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ การลดอาการประหม่าและการสร้างความมั่นใจในการนำเสนอ การปรากฏตัว การยืน ท่วงท่าอิริยาบถที่ดีในขณะนำเสนอ การอบรมยังช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการนำเสนอของผู้เข้ารับการอบรมดีขึ้น มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจากการได้รับข้อเสนอแนะและการแนะนำการพัฒนาตนเองโดยตรงจากวิทยากรเป็นรายบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ท่านพัฒนาเทคนิควิธีการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพที่สุดอย่างก้าวกระโดด รวมถึง การสร้างทัศนคติ (Attitude) ที่ถูกต้องในการเตรียมตัวด้านข้อมูลนำเสนอ (Data Preparation) การสื่อสารที่ดี การใช้สายตา น้ำเสียง การใช้สื่อทัศนูปกรณ์ต่างๆ ในการนำเสนอควบคู่การสร้างความน่าเชื่อถือในการนำเสนออย่างโดนใจผู้บริหารและผู้ฟังตามวัตถุประสงค์

Course Outline : 1 Day Training
• What is Presentation ?
• ความสำคัญของการนำเสนอ
• รูปแบบและประเภทของการนำเสนอ
• การวิเคราะห์ผู้ฟังและขั้นตอนการนำเสนอ
• การเตรียมในการนำเสนอ /เตรียมความพร้อม มากกว่าเตรียมความแพ้
• การลดความประหม่าและเทคนิคการขจัดอาการประหม่า
• การเตรียมแผนและเป้าหมายโครงสร้างการนำเสนอ
  - การวางโครงเรื่องและการจัดโครงสร้างในการนำเสนอ
  - การเตรียมเนื้อเรื่องและการค้ดเลือกเนื้อหา
  - การจัดลำดับเนื้อหาที่ดีและบทสรุปที่ดี
• ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
  - การสร้างความน่าสนใจ จูงใจ
  - การใช้น้ำเสียง สายตาและภาษาท่าทาง
  - ลักษณะการยืน/การเคลื่อนไหว
  - เทคนิคการสร้างอารมณ์ขัน
• ศิลปะการนำเสนอให้บรรลุเป้าหมาย
  - เทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
  - การเรียงลำดับหัวข้อและสร้างเสน่ห์ให้น่าสนใจ
  - การใช้ลูกล่อลูกชน ในการนำเสนอ
  - การเกริ่นนำและการลำดับเนื้อหา
  - การสรุปและการปิดการนำเสนอ
• ศาสตร์และศิลป์การเตรียมสื่อนำเสนอที่น่าดึงดูดใจและเป็นมืออาชีพ
  - รูปแบบการนําเสนอ Power Point ขั้นเทพ
  - ข้อผิดพลาดที่มักพบในการทำสื่อนำเสนอ
  - ลักษณะสื่อที่ดีน่าดึงดูดตรงประเด็นของมืออาชีพ
  - การวางแผนออกแบบ Presentation Pitch
• 2 Presentation Technique
  - DOME
  - Pitch
• 2 สูตรเคล็ดลับในการ Presentation
  - PESOS
  - P4P
• การตอบคำถามและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  - การถามตอบ
  - เทคนิควิธีการตอบคำถามที่น่าสนใจ
• ความสำเร็จของแผนการนำเสนอและการประเมินผล

วันที่อบรม : วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

อัตราค่าสัมมนา
ค่าอบรมปรกติ : 3,900 บาท
*สมัครตั้งแต่ 2 ท่านลดเหลือท่านละ 3,700 บาท
*สมัครตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปลดเหลือท่านละ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ทีมงาน หลักสูตร.com
E-Mail : [email protected]
โทรศัพท์ : Tel. (099) 261-0810
Line ID : fitprodb และ/หรือ 0869811584


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก/ฝ่ายต่างๆ, ผู้จัดการ, พนักงานขาย, เจ้าหน้าฝ่ายขาย, การตลาด, สื่อสารองค์กร, พัฒนาธุรกิจ, วางแผนกลยุทธ์, ผู้สนใจในการพัฒนาตนเองในการนำเสนอ

วิทยากร

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ :
Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.
เกียรติประวัติ :
• ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535
• ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537
• ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534
• TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543
• รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545
• เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ
Link 1 ดูตัวอย่างคลิปบรรยายวิทยากรได้ที่ :
http://www.xn--12c4b1bf0ad7b1d.com/index.php/using-course/exten/plg/showpresent-a1
Link 2 ดูตัวอย่างคลิปจาก Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=nfhRpUfJy-4สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ BTS & MRT ในกรุงเทพมหานคร

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 กันยายน 2564 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

FIT Pro Institute
เบอร์ติดต่อ : (099) 261-0810

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 3041 ครั้ง