ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร

27 กรกฎาคม 2565


หัวข้อหลักสูตร (Course outlines)

การเสริมสร้างคุณค่าสายงานธุรการ

- ความสำคัญของงานธุรการ ,- การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีกับงานธุรการ

- บทบาทหน้าที่ และลักษณะงานธุรการ

หลักการบริหารและการพัฒนา

- แนวทางในการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ,- กลยุทธ์ของความเป็นมืออาชีพ

üการพัฒนาบุคลิกภาพ และความมั่นใจ                       

*การสร้างสมประสบการณ์(ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา)

üการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล

การบริหารระบบงาน (วิเคราะห์กลุ่ม และนำเสนอ)

- การบริหารสำนักงานยุคใหม่                      - การบริหารระบบงานเอกสาร

- การบริหารระบบ outsource                      - การบริหารการประชุม


วิทยากร


วิทยากร   อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์สถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 กรกฎาคม 2565 9.00-16.00น.

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992 , 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 84 ครั้ง