การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP

20 ธันวาคม 2565


1.      ERPเครื่องมือสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในยุด Industry 4.0

2.      ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของระบบ ERPกับการพัฒนาองค์กร

3.      Moduleต่าง ๆ และความเชื่อมโยงในระบบERP

4.      การเตรียมความพร้อมการใช้ระบบ ERP (ด้านบุคลากร,ด้านข้อมูลสารสนเทศ,ด้านเครื่องมือและเครือข่าย และอื่น ๆ)

5.      ระบบERP จะสามารถลดต้นทุนผลิตได้อย่างไร

6.      การค้นหาความต้องการข้อมูลสารสนเทศในสถานประกอบการที่ต้องการใช้งานระบบ ERP

7.      เลือกระบบERP อย่างไรให้เหมาะสมกับองค์กร

8.      ความสำคัญของการบริหารจัดการผลิตด้วยระบบ ERP (Principle of ERP Production Management)

9.      การเลือกซื้อซอฟต์แวร์ERP สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

10.  การวางแผนการผลิตด้วยระบบ ERP

11.  การสร้างสูตรการผลิตสินค้าในระบบ ERP

12.  ใบบันทึกผลิตในระบบERP

13.  ระบบERP กับการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง

14.  กลยุทธ์การทำLean ด้วยระบบERPสุดยอดยุทธวิธีการพัฒนาการดำเนินงานในทุกด้าน

15.  การประเมินความสำเร็จของการใช้ระบบ ERP

16.  กลยุทธ์การใช้งานระบบ ERPสําหรับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ERP Efficiency for Business Strategy)


สถานที่อบรม (VENUE)

Online by Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 ธันวาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

Hrdzenter Training
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 180 ครั้ง