เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้

15 ธันวาคม 2565


1.      ปัญหาที่ทำให้การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้มักเกิดจาก?             

2.      บทบาท และหน้าที่ &คุณสมบัติ ของพนักงานเร่งรัดฯ

 3. ทักษะการใช้โทรศัพท์ทวงหนี้   

-การเตรียมพร้อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหนี้

- ลักษณะของเสียง และสไตล์ของน้ำน้ำเสียง

- คำพูด,น้ำสียง,ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้บ้าง

4. ศิลปะในการสนทนาเพื่อรับมือกับลูกหนี้6ประเภท                           5. การเจรจาต่อรอง ( ความหมาย" การเจรจาต่อรอง")                     6. อำนาจในการต่อรอง

7. ทางเลือกที่จะนำมาใช้แก้ความขัดแย้ง                            8. เวทีการเจรจาต่อรอง(Bargaining Arena)      

9. กลยุทธ์สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามหนี้มี 6 ขั้นตอน

10. ข้อเสนอแนะนักเจรจาหนี้ 3 ประการ           

11. กฏหมาย ที่ต้องทราบเกี่ยวกับการตามหนี้      

12. หนี้ที่บังคับได้ / หนี้ที่บังคับไม่ได้

13. พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี้ ที่เป็นธรรม (ข้อปฏิบัติ/ข้อห้าม )


 


สถานที่อบรม (VENUE)

St.James Hotel สุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 ธันวาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 106 ครั้ง