พนักงานต้อนรับมืออาชีพสำหรับธุรกิจเสริมความงาม

8 ธันวาคม 2565


หัวข้อการบรรยาย

Øบทบาทหน้าที่ของพนักงานต้อนรับกับลูกค้าปัญหา108ในยุค New Normal 

Øคุณสมบัติและขีดความสามารถของพนักงานต้อนรับ ในธุรกิจที่ลูกค้าคาดหวังสูง

Øความคาดหวังของลูกค้าและผู้ติดต่อขอรับบริการ

Øขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดต้อนรับ อย่างประทับใจ

Øเทคนิคการถามถึงความต้องการของลูกค้า

Øวิธีวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อหาทางเปิดใจ

ØDo Don'tขณะให้บริการลูกค้า

ØProficiency communication

ØSmart Personality

Øมารยาทที่ควรรู้สำหรับการให้บริการระดับ Hi-End

Øเทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์ 

Øการจัดการความไม่พอใจของลูกค้าในทุกรณีด้วยเทคนิค

Øเทคนิคการสร้างเสน่ห์และการบริการที่สร้างการจดจำ

Øวิถีแห่งความสุขสู่ความสู่สำเร็จในการเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

Øสรุป คำถามและคำตอบ รูปแบบMentoring


สถานที่อบรม (VENUE)

Online by Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

8 ธันวาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

Hrdzenter Training
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 141 ครั้ง