การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ (Modern Warehousing/Stock Management & Control)

16 สิงหาคม 2565


เนื้อหาของหลักสูตร

1.       ความหมายของการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการดำเนินงาน

2.       การจัดพื้นที่และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

3.       บทบาทหน้าที่ของการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่

4.       ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

5.       การเพิ่มรอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง(Inventory Turnover)

6.       การประยุกต์ใช้JITและระบบ ABC ในการลดปริมาณสินค้าคงคลัง

7.       การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

8.       ระบบEOQ (Economic Order Quantity)และการหาจุดสั่งซื้อซ้ำ(Re-order Point)

9.       การกำหนดปริมาณสินค้าเผื่อฉุกเฉิน(Safety Stock)

10.   เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าในแบบDigital Platform 4.0

11.   นวัตกรรมAIและIoTเพื่อการจัดการคลังสินค้า


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Hotel ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 สิงหาคม 2565 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 315 ครั้ง