การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

26 กันยายน 2565


ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน         

·      ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน         

·      เข้าใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกค้า         

·      สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้าและการร้องเรียน         

·      Workshopคุณเข้าใจข้อร้องเรียนดีแค่ไหน         

ข้อร้องเรียน ความเครียดที่พนักงานต้องรับมือ         

การรับรู้ถึงปัญหาและวิธีเปลี่ยนมุมความคิด         

·      เทคนิคบริหารความกดดัน         

·      หลัก 5 ข้อ ควบคุมตนจากการเจรจากับลูกค้า         

·      กิจกรรม รับมือกับปัญหาลูกค้าผ่านCase Study         

การควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาด         

·      การรู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองในการแก้ไขปัญหา         

·      หัวใจบริการที่สร้างความต่างจะเปลี่ยนประสบการณ์ที่แย่ให้กลายเป็นดี         

·      มุมมองที่สองบ่งบอกปัญหาของลูกค้าและการจัดการปัญหา         

·      กิจกรรม การจัดการอารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด         

การจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังการทำงาน         

·      ความสุภาพทางน้ำเสียงและการออกเสียง         

·      มุ่งสู่การสร้างรูปแบบการทำงานที่มีความสุข         

·      โอกาส เบื้องหลังปัญหาเมื่อลูกค้าร้องเรียน         

·      สรุปการบรรยาย       

 


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Hotel ใกล้ BTS อโศก กทม. หรือสัมมนา Online ผ่าน Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 กันยายน 2565 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 340 ครั้ง