การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

9 มิถุนายน 2564


เวลา                          เนื้อหาการเรียนรู้

 

08.30 - 09.30น.  : ลงทะเบียน

09.00-12.00         : การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

                                - การจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

     - การพัฒนาศักยภาพของงานขั้นพื้นฐานของคลังสินค้า

     - การลดเวลาและความผิดพลาดในการทำกิจกรรมภายในคลังสินค้าอย่างได้ผล

    : การควบคุมสินค้าคงคลังและการแบ่งกลุ่มสินค้าแบบABC

     -การแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการPareto

     -การสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ)

     -การกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังType A, BและC

     -การกำหนดค่าSafety Stockและรอบการสั่งซื้อที่เหมาะสม (Re-order point)

     -การวางแผนการลดปริมาณสินค้าคงคลังประเภทDead Stock

 

12.00-13.00  :  -พักรับประทานอาหารกลางวัน -

 

13.00-16.00  : การตรวจนับสินค้าและการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบมืออาชีพ

     - วิธีการตรวจนับสินค้าด้วยระบบStock Card

     -การเพิ่มรอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง

                   - วิธีการเพิ่มความรวดเร็วของการไหลของสินค้าในคลังสินค้า

                   - การกำหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของคลังสินค้า

    : เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า

     - การใช้Barcode & RFIDในการบ่งบอกสินค้า

                   - การใช้ระบบWMS (Warehouse Management System)

                   - IoTและAIกับการจัดการคลังสินค้ายุคLogistics 4.0

                     : กรณีศึกษา การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างได้ผล

                   - การใช้ระบบPick faceเพื่อการหยิบสินค้า

                   - การใช้ระบบLean Warehousingกับการบริหารจัดการคลังสินค้า     +  สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

 

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท) Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!


สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ [email protected] (ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : => คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 หรือที่อีเมล์ [email protected]   ไลน์ไอดี : ptccontact ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้จัดการระดับสูง/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายคลังสินค้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต วิศวกร

วิทยากร

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

MBA Logistics Management Lean Production Consultant ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.) ที่ปรึกษาเครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการผลิตและโลจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแห่ง ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2557สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

9 มิถุนายน 2564 09.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : +10896776047

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 544 ครั้ง