เลิกจ้างพนักงานอย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหาฟ้องศาลแรงงาน

11 ตุลาคม 2562

         สถานประกอบกิจการของนายจ้างเป็นองค์กรหนึ่งที่จะต้องมีผู้ใช้แรงงาน อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น นายจ้างจึงมักจะนำหลักกฎหมายหรือสร้างข้อบังคับในการทำงานขึ้น เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนต้องปฏิบัติงาน ให้อยู่ในระเบียบวินัยในการทำงาน แต่ถ้าลูกจ้างทำผิดวินัยในการทำงาน ซึ่งจะมีโทษถึงกับถูกเลิกจ้างเมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบลูกจ้างที่ออกจากงาน การบริหารงานอย่างมีเมตตาธรรมหรือใช้เทคนิคนำเสนอสิ่งที่จะช่วยเหลือลูกจ้างหลังออกจากงาน เมื่อลูกจ้างมีความพึงพอใจการออกจากงาน ลูกจ้างก็ไม่จำเป็นที่จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลัง


วิทยากร

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี

เป็นผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลาง

เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน

เป็นอนุกรรมการประกันสังคม สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี

เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษกฎหมายแรงงาน / กฎหมายประกันสังคม

เป็นวิทยากรบรรยาย การป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

11 ตุลาคม 2562 09.00 น. - 16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ล็อคอินเทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 089-7639805

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 390 ครั้ง