เรื่อง ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยโซล่าเซลล์รวมถึงความปลอดภัยในงานก่อสร้างและการขอใบอ

16 ตุลาคม 2564

เรื่อง ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยโซล่าเซลล์รวมถึงความปลอดภัยในงานก่อสร้างและการขอใบอนุญาติภาคีพิเศษโยธาไฟฟ้า

1สอนพื้นฐานวิธีการออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2 เพื่อสร้างจิตสำนึก และความเข้าใจความสำคัญของความปลอดภัย

3 เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุ

4 เพื่อสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา

5.เพื่อทราบถึงแนวทางการขอใบอนุญาติภาคีพิเศษ

ทำการสมัครโดยการสแกนคิวบาร์โค้ดได้เลยหรือ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXZMD3SAoYM2DKSJnIcgBHZnbmaRcAyfGQszv9ipIb0VMFUw/viewform?fbclid=IwAR1gDWE2K3HqbEPnxQt-RpFzm1mIs28NAdM6VQieWaI_le4NcwxzMyMVA2Q


เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 11/10/2564 จนถึง 15/10/2564

แล้วเจอกัน วันที่16/10/2564 ณ โปรแกรม Zoom เวลา 13.00น.-15.00น


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้คนที่สนใจ

วิทยากร

ดร.สหชัย พิรพัฒน์

นายธำรง ด้วงไข่

นาย ทนงศักดิ์ เกิดนุ่น


สถานที่อบรม (VENUE)

โปรแกรมออนไลน์ Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 ตุลาคม 2564 13.00น.-15.00น.

จัดโดย

การจัดการทรัพยากรอาคาร
เบอร์ติดต่อ : 0627709600

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 105 ครั้ง