เรียน Online เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales S

29 มกราคม 2564


เรียนOnline เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร นักขายขั้นเทพกับการขาย4.0เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales Super Sales with Selling 4.0 in order to Top Sales Selling 29 ม.ค.64 อ.สุกิจ

อยู่ที่ไหนก้อสามารถเรียนได้ผ่านระบบ โปรเเกรม  Online Zoom Meeting

 

ที่มาของหลักสูตร

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ ยุคการตลาด1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า เป็นการตลาดสังคมดิจิตอลอย่างแท้จริงในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถึทางการขายอย่างไรให้ทันกับเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การขายบรรลุผลสำเร็จและเป้าหมาย แบบTop Salesให้ได้ดังใจอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

  1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในทางการขายโดยเฉพาะการขายยุค 0
  2. สามารถเรียนรู้ เข้าใจในการขายยุค0อย่างถ่องแท้และสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  3. เพื่อให้สามารถนำการขายยุค0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Salesให้ได้ดังใจอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1วัน  (09.00-16.00น.)

Topics

                  -  แนวโน้มของการขายแต่ละยุคการตลาด

                  -   Workshop :วิเคราะห์การขายแต่ละยุค

                  -  ความเข้าใจในการตลาดยุค 4.0 (Human Value)

                  -  เคล็ดลับเพิ่มยอดขายแบบ Top Salesให้ทะลุเป้า

                  -  เพิ่มยอดขายแบบ Top Salesในยุคการตลาด4.0

                -  แนวคิดและความสำคัญของการขายยุค 4.0

                  -   Workshop :วิเคราะห์การขายยุค 4.0

                  -   เจาะลึกนวัตกรรมการขายแบบ Top Salesในยุค4.0

                  -   Principle 1 : Communicate Channel

                  -   Principle 2 : Distribute Channel

                  -   Principle 3 : Facilitate Channel

 

                  - การปรับตัวให้ทันกับการขายแบบ Top Salesยุค4.0

                  - แนวทางเพิ่มยอดขายกับการขายแบบ Top Salesยุค4.0

                  -   Workshop :เพิ่มยอดขายแบบ Top Salesเชิงปฏิบัติ

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับ พนักงานขายในทุกระดับ

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

  • บรรยาย แบบสื่อสาร2หรือ3ทาง
  • การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม
  • Case Studyแบบสถานการณ์จริง (Workshop)
  • สรุปทบทวนบริบท และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 

วิทยากร    :    อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 

ราคา2,500 บาท09.00-16.00

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรมทั่วไป

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20ติด BTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มกราคม 2564 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929 02-577-5369

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 90 ครั้ง