เรียนออนไลน์ รุ่น1 New2020 หลักสูตร ทักษาการนำเสนอพิชิตใจลูกค้า 15 พ.ค.63

15 พฤษภาคม 2563


เรียนออนไลน์ รุ่น1 New2020 หลักสูตร ทักษาการนำเสนอพิชิตใจลูกค้า 15 พ.ค.63

 

หลักสูตร การนำเสนอพิชิตใจลูกค้า (2วัน)

 

EFFECTIVE PRESENTATION FOR SALES

 

<<เน้นกิจกรรมโดยใช้สินค้าจริง>>

 

หลักการและเหตุผล

 

การขายยุคใหม่ที่ลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงสู่การมุ่งหามืออาชีพที่แท้จริงเพื่อให้เกิดโอกาสในการร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ กลายเป็นประเด็นใหญ่มากในปีนี้ เหตุเพราะลูกค้ามีโอกาสฝนการเลือกหาและทุกองค์กรต่างก็งัดกลยุทธ์ในการนำเสนอมากมายเพื่อให้ตนเองได้เป็นคู่ค้าเพียงผู้เดียวเท่านั้น ทำให้องค์กรไม่สามารถที่จะล่าช้าในการพัฒนาศักยภาพให้ทีมงานตอบโจทย์ที่เหนือกว่า ยิ่งลูกค้าในยุคนี้จะคัดเลือกผู้ร่วมค้าที่มีประสิทธิภาพและมีผลงานที่ตรงใจจึงจะมีสิทธิในการขาย ทำให้องค์กรต้องวิเคราะห์จุดเด่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถนำมาเสนอให้ลูกค้าได้อย่างตรงใจ

 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการในการขายอย่างแท้จริง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นถึงแนวทางของการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถมองเห็นถึงเป้าหมายของลูกค้าและคู่สนทนา

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการวิเคราะห์ลูกค้าและค้นหาจุดเด่นในการตอบสนองลูกค้า

เพื่อมห้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับบริบทการนำเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรของลูกค้าได้อย่างตรงใจ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอรวมถึงการขจัดข้อข้องใจ

หัวข้อบรรยาย วันที่ 1

 

หลักการนำเสนอการขายในยุคปัจจุบันปี 2020 (ภาคเข้าใจสถานการณ์ในปัจจุบัน)

 

เมื่อลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงและต้องการมืออาชีพเพื่อการปรับตัวตามเศรษฐกิจ

การนำเสนอและรูปแบบการประเมินของลูกค้า

สัดส่วนของการประเมินความเหมาะสมของการรับงาน

ความเข้าใจผิดของนักขายที่มีต่อผู้รับฟังการนำเสนอขาย

กิจกรรม การนำเสนอที่ดีที่ไปสู่โอกาสตัดสินใจวัดที่อะไร

กุญแจสำคัญที่ไปสู่การนำเสนอที่ดี (ภาคเข้าใจความพร้อมในการนำเสนอ)

 

คุณสมบัติผู้นำเสนอที่ลูกค้าต้องการ

ขั้นตอนภาพรวมของการนำเสนอจนถึงเข้าสู่โอกาสในการเจรจาต่อรอง

การต่อยอดความเข้าใจในจุดแข็งของบริษัทตนเอง

การวิเคราะห์โมเดลจุดแข็งของตนเองและการเปรียบเทียบข้อดี

กิจกรรม  การประเมินคุณค่าของบริษัทและการตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย

การเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อนำมาสู่การสร้างเครื่องมือ PRESENTATIONที่ดี (ภาคเข้าใจการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์)

 

ข้อมูลมาจากแหล่งช่องทางไหนได้บ้าง

กระบวนการกระตุ้นทางการขายและการเรียงลำดับวิธีการนำเสนอไปสู่ประโยชน์ที่แท้จริง

เทคนิคการวางรูปแบบเปรียบเทียบและทำให้เกิดแง่คิดเพื่อเพิ่มคุณค่าในการนำเสนอ

กรณีศึกษาจากการขายงานแบบวางแผนก่อนการเข้านำเสนอ

กิจกรรม  การวิเคราะห์ลูกค้าไปพร้อมกับการวางแผนการนำเสนอ

การนัดพบและการเข้าสู่เวทีการนำเสนองาน (ภาคการเข้าพบลูกค้า)

 

บุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจ เป็นใครและตำแหน่งใดได้บ้าง

การนำเสนอต้องพร้อมสำหรับการตอบคำถามในงานที่ตนนำเสนอ

กิจกรรม  การเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแผนไปสู่การนำเสนอที่ถูกต้องและตรงใจ

สรุปการบรรยาย

หัวข้อบรรยาย วันที่ 2

 

การขจัดข้อข้องใจในระหว่างการนำเสนอ

 

ทำไมการนำเสนอถึงไม่ราบรื่น อะไรคือสาเหตุ

กลยุทธ์การประเมินความสำคัญจากการฟังลูกค้า

เทคนิคและทักษะการโน้มน้าวใจเพื่อการพิชิตใจ

กิจกรรม  ทดสอบการประเมินและการขจัดข้อข้องใจ

ทบทวนหลักการนำเสนอที่ถูกต้อง (ภาคปฎิบัติการเตรียมข้อมูล)

 

กิจกรรม ให้แต่ละกลุ่มเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากโจทย์ในการเข้าไปนำเสนอการขาย โดยจัดรูปแบบกรรมการให้คะแนนการนำเสนอที่ตรงใจและถูกต้อง โดยทุกทีมเตรียมข้อมูลพร้อมกันและสลับกันนำเสนอ

โดยเริ่มตั้งแต่

 

การค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การเก็บข้อมูลที่สำคัญในการนำมาเตรียมการนำเสนอ

การออกแบบวิธีการนำเสนอที่ดี

ขจัดข้อข้องใจ

ข้อคิดเห็นและการสรุป

ทบทวนหลักการนำเสนอที่ถูกต้อง (ภาคปฎิบัติการนำเสนอ)

 

กิจกรรม ให้แต่ละกลุ่มเตรียมสำหรับการนำเสนอข้อมูลเพื่อการพิชิตใจลูกค้าจากการนำเสนออย่างมืออาชีพ

การเปรียบเทียบเพื่อประเมินของลูกค้า

การรับฟังความคิดเห็นของวิทยากรในฐานะลูกค้าผู้ใช้บริการ

การสรุปเพื่อปิดการนำเสนออย่างมีชั้นเชิง

 

การต่อรองที่อาจเกิดขึ้นก่อนปิดการขาย

น้ำหนักของการต่อรองเรื่องบริการและขอบเขตการให้บริการ

การจบการนำเสนออย่างน่าสนใจและเพิ่มโอกาสจบการนำเสนอได้

สรุปการบรรยาย

ราคาหลักสูตรออนไลน์

 

ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมVAT)

 

โปรโมชั่น

 

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 1,500 บาท

 

รูปแบบการบรรยาย

 

4.1 การบรรยายออนไลน์ ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

 

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่านEMSก่อนอบรม 2-3 วัน

 

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

 

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทางEMS

 

 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตรIN HOUSE & PUBLIC TRAINING

 

TEL :0988209929 คุณกุ้ง

 

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

 

LINE ID : inwtraining

 

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE http://inwtraining.com

 

Website: www.tesstraining.com

Website:www.INWtraining.com

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 พฤษภาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 14 ครั้ง