เรียนออนไลน์ รุ่น1 เทคนิคการขาย เพื่ือการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (27 มีนาคม 2563) อ.ประเสริฐ

27 มีนาคม 2563


เรียนออนไลน์ รุ่น1 เทคนิคการขาย เพื่ือการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (27 มีนาคม 2563) อ.ประเสริฐ

ราคา 2500 บาท

หลักสูตรออนไลน์ เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (รับใบประกาศ)

 

บรรยายโดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล

การขายในยุคนี้เน้นความต่างมาเป็นอันดับแรก เพราะปัจจุบันนักขายมีความคล้ายเหมือนกันมากจนเกินไป กล่าวคือ พนักงานขายไม่ได้แสดงบทบาททางการขายที่สมบูรณ์ จึงมีให้เห็นบ่อยว่า พนักงานขายส่วนใหญ่จะเน้นแต่การนำเสนอขายเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เข้าใจความต้องการ นำเสนอได้ไม่ตรงจุดหรือแม้แต่การขจัดข้อข้องใจหรือการจับประเด็นในการเจรจาต่อรอง อีกทั้ง ในยุคนี้ประเด็นใหม่ก็มาท้าทายพนักงาน คือ หากมัวแต่ค้นหาปัญหาลูกค้าจนลืมการเสนอไอเดียก็ถือว่าแนวทางการขายที่เก็บปัญหาด้านเดียวก็ถือว่าล้าหลัง ดังนั้น การขายขั้นเทพ หมายถึง คุณจะเป็นนักขายที่มีแนวทางในการเสนอไอเดียเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าของคุณเอง

 

 

 

วัตถุประสงค์

2.1 ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายยุคใหม่ที่นักขายมืออาชีพควรปฎิบัตเพื่อต่อสู้กับยุค AI

 

2.2 ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงยุทธิวิธีการเข้าถึความต้องการงของลูกค้า

 

2.3 ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ประเภทลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ

 

2.4 ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางในการนำเสนอไอเดียและวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการขาย

 

2.5 ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้า และหาจุดขายของสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้

 

2.6 ผู้เข้าอบรมพัฒนาเทคนิคการขจัดข้อข้องใจเพื่อนำลูกค้าไปสู่การเจรจาต่อรอง

 

2.7 ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาเทคนิคปิดการขายและสร้างประตูปิดการขายได้อย่างไม่ยาก

 

วัน/ ระยะเวลาการบรรยาย

      เริ่มเรียนออนไลน์ 9.00-16.00 น.

 

      (พักเช้า 10.30-10.45/ พักกลางวัน 12.00-13.00/ พักบ่าย 14.30-14.45)

 

 หลักสูตรออนไลน์ การขายขั้นเทพ

 

 รุ่นที่ 1 อบรมวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

 

 รุ่นที่ 2 อบรมวันพฤหัสที่ 9 เมษายน 2563

 

 รุ่นที่ 3 อบรมวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

 

 รุ่นที่ 4 อบรมวันพุธที่ 22 เมษายน 2563

 

 รุ่นที่ 5 อบรมวันพุธที่ 29 เมษายน 2563

 

  (คนที่เรียนแล้วสามารถเรียนซ้ำได้ อีก 1 ครั้ง)

 

 

 

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

 

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMSก่อนอบรม 2-3 วัน

 

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

 

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทางEMS

 

เนื้อหาการบรรยาย

หัวข้อที่ 1  ศิลปะการขายสินค้าให้ได้ราคา

 

ปลุกเสือหลับให้ล่าเหยื่อ พลังใจนักขาย ความต่างนักขายมืออาชีพ

 

- เคล็ดลับการขายขั้นเทพสร้างโอกาสในการขายให้ตนเอง

 

- ล้วงลับ "กลลวงการขาย" ให้ได้ยอด

 

- ยอดขายทะลุเป้า" ต้องรู้หลักจิตวิทยา

 

-CUSTOMER'S RAT"ลูกค้าคือหนู ต้องจับหนูให้อยู่หมัดด้วยกับดักล่องหน (การเข้าใจในการหาข้อมูลของลูกค้า ที่เราจะต้องรู้เท่าทันความต้องการ ความสงสัยรวมถึงปัญหาและคำถามของลูกค้า รวมไปถึงเราต้องได้ข้อมูลจำเป็น 4 ข้อในการสร้างโอกาสทางการขาย)

 

Workshopกรณีศึกษาการสร้างวิถีข้อได้เปรียบเชิงการขายจากธุรกิจและนักขายที่เข้าไปเสนอ

 

 

 

หัวข้อที่ 2 การอ่านเกมการขายเพื่อการนำเสนอที่คุ้มค่า

 

ข้อได้เปรียบเชิงการขายจากการต่อข้อมูลสู่ธุรกิจลูกค้า

 

         - การได้มาซึ่งยอดขายต้องประมาณการลูกค้าและคุณภาพลูกค้า

 

         -TOOLSการใช้ 4 อาวุธเพื่ออ่านเกมขายเพิ่มยอด

 

         -CUSTOMER INSIGHTเทคนิคการอ่านพฤติกรรมลูกค้าแบบFBI

 

        (การอ่านความต้องการภายในที่มาจากคำพูด คำถาม การแสดงออกในขณะนำเสนอ หัวใจสำคัญในการขายคือ เข้าถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายในใจ เช่น สินค้าคุณราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียว คำถามแบบนี้แสดงว่า ลูกค้ามีข้อมูลของตลาดพอสมควร)

 

 

 

หัวข้อที่ 3 ปรับทัศนคติการขายและการทำงานเชิงรุก

 

          การเผชิญปัญหาในยุคปัจจุบันเพื่อมุ่งสู่การทำงานเชิงบวก

 

  - เสกมนตร์ลับสร้างความต่างทางการขายพิชิตปัญหา

 

  -BENEFIT วิเคราะห์จุดเด่นของสินค้าและสิ่งที่ลูกค้าสนใจ

 

  - กระจก" สะท้อนข้อข้องใจขจัดข้อโต้แย้ง

 

  - เทคนิคการสวนกลับเชิงบวกพิชิตใจ (การเข้าใจในการประเด็นของคำถามที่สร้างแง่ลบให้กับเรา เช่น ขอคิดดูก่อน เอาไว้ก่อน หรือแม้แต่การเงียบใส่ในขณะที่นำเสนอจบ ซึ้งนักขายที่ดีจะไม่เงียบตาม แต่จะนำคำเหล่านั้นมาสร้างเป็นเหตุจูงใจในการอาสาเพื่อช่วยเหลือหรือขจัด)

 

 

 

หัวข้อที่ 4 เทคนิคการอ่านลูกค้าเพื่อเจรจาและปิดการขาย

 

  - หลักการประเมินแต้มต่อก่อนการเข้าสู่ช่วงเจรจา

 

  - เทคนิคการเจรจาและปิดการขายที่ทรงพลัง

 

  - ไพ่ 3 ใบ สู่การโน้มน้าวให้สำเร็จ

 

  -CLOSE SELLINGปิด ตัด จบ 3 เทคนิคสร้างยอดขาย

 

  - กลยุทธ์สรุปการขายแบบนักขายขั้นเทพ (สิ่งที่ใช้ต่อรองในเกมการเจรจาต่อรอง ซึ่งมีด้วยกัน 3 อย่างที่ใช้ต่อรอง แต่ส่วนใหญ่นักขายมักใช้แค่ส่วนลด ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดกำไร เพราะเล่นที่โปรโมชั่น ดังนั้น คำว่าไพ่ 3 ใบ คือ ข้อต่อรอง 3 เรื่องที่นักขายมักใช่แค่ใบเดียว จะให้ดีควรใช้อีก 2 ใบที่เหลือด้วย)

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์

 

ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมVAT)

 

โปรโมชั่น

 

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 2,200

 

ลงทะเบียนพร้อมกัน 5 ท่านขึ้นไป เหลือ ท่านละ 2,000

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตรIN HOUSE & PUBLIC TRAINING

 

TEL :0988209929 คุณกุ้ง

 

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

 

LINE ID : @TESSTRAINING

 

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

 

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 มีนาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 165 ครั้ง