เรียนออนไลน์ รับใบประกาศ หลักสูตร การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินข้อมูลทางการเงินและบัญชี 29 เม.ย.63

29 เมษายน 2563


เรียนออนไลน์ รับใบประกาศ หลักสูตร การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินข้อมูลทางการเงินและบัญชี 29 เม.ย.63

ข้อมูลทางการบัญชี งบประมาณ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ ผู้บริหารเจ้าของกิจการ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การวางแผนด้านงบประมาณในส่วนรายได้ค่าใช้จ่ายการวางแผนงานทางด้านบริหารสินค้าคงเหลือ การขยายกิจการ การซื้อเครื่องเครื่องจักรในการผลิตสินค้า การพัฒนาธุรกิจให้ทันต่อยุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และด้านอื่น ๆ

 

ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ การทำบัญชีเบื้องต้น ข้อมูลทางบัญชี การเงิน ที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ ฐานะการเงินของธุรกิจ ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดที่หมุนเวียนในธุรกิจ การตัดสินใจต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้ทันต่อเหตุการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน บัญชีเบื้องต้น เป็นขั้นตอนแรกในการนำไปใช้ในการทำความเข้าใจ อ่านและวิเคราะห์งบการเงินเข้าใจความหมายและความแตกต่างของงบประมาณ และงบประมาณเงินสด การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อหาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและบริหารการเงินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

Training Schedule

08.30-09.00น. ลงทะเบียน

09.00-16.30น

1. สาระสำคัญทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ

2. การใช้ความรู้ทางการเงินและบัญชีเป็นเครื่องมือในการบริหาร

3. บัญชีและหลักการบัญชีสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

4. โครงสร้างต้นทุนเบื้องต้น

5. ความเชื่อมโยงของงบการเงินต่างๆ เช่น งบต้นทุนงบกำไร ขาดทุน และงบดุล

6. การวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงิน ผ่านWorkshopที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

7. การวิเคราะห์งบการเงินด้วยCommon SizeและTrend Analysisผ่านงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำไปวิเคราะห์ในเรื่องของการตัดสินใจลงทุนในหุ้น

8. ความเข้าใจในกระแสเงินสด และการนำไปใช้

9. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

10.Work Shopเพื่อเพิ่มความเข้าใจ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 

ผู้บริหาร ผู้จัดการที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน

 

วิทยากร

อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

 

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

 

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่านEMSก่อนอบรม 2-3 วัน

 

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

 

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทางEMS

 

 

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์

 

ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมVAT)

 

โปรโมชั่น

 

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 1,900

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตรIN HOUSE & PUBLIC TRAINING

 

TEL :0988209929 คุณกุ้ง

 

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

 

LINE ID : @TESSTRAINING

 

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE http://inwtraining.com

 

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 เมษายน 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 135 ครั้ง