เรียนออนไลน์ พื้นฐานการนำเข้า-ส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ สำหรับมือใหม่ (The Principle of Internat

27 มีนาคม 2564


เรียนออนไลน์ พื้นฐานการนำเข้า-ส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ สำหรับมือใหม่ (The Principle of International Trade) 27มี.ค.64

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

บรรยายวัน09.00-16.00 พักเบรกช่วง

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้200%ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

หัวข้ออบรม

ความรู้ทั่วไปและพื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

 • การส่งออกสินค้า
 • การนำเข้าสินค้า

 กระบวนการและการไหลของการค้าระหว่างประเทศ

 • การเจรจาจะซื้อจะขายสินค้าระหว่างประเทศ
 • การตกลงการซื้อขายสินค้าระหว่าประเทศ ContractหรือPurchase Order
 • การเลือกใช้ระบบการชำระเงิน
 • การจัดเตรียมสินค้าเพื่อเตรียมทำการจัดส่ง และเลือกเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้า
 • การจัดหาตัวแทนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 • พิธีการศุลกากรขาเข้า การออกของหรือรับสินค้า
 • ขั้นตอนในการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ ตามวิธีการชำระเงินต่าง ๆ โดยผ่ายธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน
 • การบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ
 • ข้อได้เปรียบจากการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

 เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

 • รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ
 • การจัดทำ หรือจัดเตรียมเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ
 • ปัญหาของการจัดทำ หรือจัดเตรียมเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ
 • เทคนิคการตรวจสอบเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ

 การชำระเงินระหว่างประเทศ

 • เงื่อนไขการชำระเงินระหว่างประเทศ
 • วิธีการชำระเงินระหว่างประเทศ
 • - วิธีการชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment : AP)
 • - วิธีการชำระเงินด้วยลการเปิดบัญชีขายเชื่อ (Open Account : OA)
  • วิธีการชำระเงินด้วยการใช้เอกสารเรียบเก็บผ่านธนาคาร (Bill for lection : BC)
  • วิธีการชำระเงินด้วยเครดิต (Letter of Credit : LC)
  • วิธีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน

      > การโอนเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ

 • รูปแบบการโอนเงินค่าสินค้าขาเข้า (Inward Remittance)
 • รูปแบบการโอนเงินค่าสินค้าขาออก (Outward Remittance)

กฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ

 • กฎเกณฑ์สำหรับการขนส่งทางน้ำและทางทะเล (Rules for Sea and Inland Water Way Transport)
 • กฎเกณฑ์สำหรับการขนส่งหลายรูปแบบรวมกันหรือรูปแบบอื่น ๆ

 สินเชื่อสถาบันการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

 • สินเชื่อเพื่อการส่งออกสินค้า เป็นการรับเงินค่าสินค้า
 • สินเชื่อเพื่อการนำเข้าสินค้า เป็นการจ่ายชำระเงินค่าสินค้า

 โลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

 • การสั่งซื้อสินค้าระหว่างประเทศ
 • การขนส่งเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
 • การประกันภัยการขนส่งเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

  การบริหารความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศ

 • ความเสี่ยงในการทำLC
 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และเทคนิคการจัดการความเสี่ยง

ระเบียบ ประเพณีปฏิบัติ เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

 • ประเพณีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตชนิดที่มีเอกสารประกอบ ฉบับปรับปรุงปี2007เล่มที่ 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 2007 Revision Publication No.600 : UCP600)
 • ประเพณีและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตชนิดที่ต้องใช้เอกสารประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Uniform Customs and Practice for Documentary Credit supplement to UCP600 Version 1.1. : e-UCP600 Version 1.1.)
 • กฎระเบียบที่ว่าด้วยการใช้เงินคืนระหว่างธนาคารภายใต้เครดิต (Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits Publication No.725 : URR725)
 • กฎระเบียบที่ว่าด้วยการค้าด้วยการใช้เอกสารเรียกเก็บเงินผ่านธนาคาร (Uniform Rules for lections Publication No.522 : URC522) 
 • กฎหมาย และระเบียบทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
 • มาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานเอกสารตามเครดิต ฉบับ 745E (International Standard Banking Practice 745E under UCP600 : ISBP.745E12)

กลุ่มเป้าหมาย :

-เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ต่างประเทศ

-ผู้จัดการฝ่าย/แผนก

-เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกับเอกสารนำเข้าและส่งออก

-ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร : ดร.ชำนาญ เงินดี
วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน การค้าระหว่างประเทศ (International Trade)การให้บริการทางการเงินการค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ (Trade Finance)รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม และการพัฒนาองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์องค์กรด้านการบัญชีและการเงิน และการจัดซื้อจัดหา

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้200%ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ โปรเเกรมZoom ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

กลุ่มเป้าหมาย : – เจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ต่างประเทศ – ผู้จัดการฝ่าย/แผนก – เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกับเอกสารนำเข้าและส่งออก – ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากรวิทยากร : ดร.ชำนาญ เงินดี
วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน การค้าระหว่างประเทศ (International Trade)การให้บริการทางการเงินการค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ (Trade Finance)รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม และการพัฒนาองค์กร การจัดการเชิงกลยุทธ์องค์กรด้านการบัญชีและการเงิน และการจัดซื้อจัดหา
สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 มีนาคม 2564 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929 02-577-5369

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 686 ครั้ง