เพิ่มพูนทักษะของการเป็น Sales Engineer

25 กุมภาพันธ์ 2563

To be Professional Sales Engineer

เพิ่มพูนทักษะของการเป็น Sales Engineer(25 ก.พ. 63)“ ฟังเคล็ดลับประสบการณ์ตรงจาก Sales Engineer ผู้คร่ำหวอดในแวดวงนี้โดยเฉพาะที่คุณไม่ควรพลาด ” หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผ่าล้วงลึก กลั่นกรองถึงกลยุทธ์ต่างๆ ในการสร้าง Solution และ เทคนิคต่างๆในการเพิ่มยอดขายกับทั้งลูกค้าใหม่ และลูกค้าเดิม


    

Key Contents

Part 1 : Sales Engineer Definition, Sales Attitude, Sales Workflow, Sales Circle, Who Are Your Customers?

     - ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ Sales engineer สู่ความสำเร็จในการขาย

     - ความเข้าใจในพฤติกรรมและทัศนคติของลูกค้า

     - เทคนิคการหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

Part 2 : Customer Analysis, Preparing & Planning

     - เทคนิคการวิเคราะห์ฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการขาย

     - วิธีการเตรียมตัวสำหรับการขาย ไม่ว่าในเรื่องตัวเราและข้อมูลของสินค้ารวมถึงข้อมูลของลูกค้า

     - หลักวางแผนการขายสำหรับลูกค้าและลูกค้ารายหลักเพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน

Part 3 : How To Present To Customer, How To Collect The Customer Data, Information Analysis

     - เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถทำให้ลูกค้าประทับใจ

     - เทคนิคการสังเกตสิ่งต่างๆ ในสถานที่ของลูกค้ารวมถึงพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการขาย

     - เทคนิคการบันทึกข้อมูลที่ได้จากลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และเป็นประโยชน์ในการขาย

     - วิธีการถามข้อมูลของคู่แข่งกับลูกค้า เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และหาวิธีเพื่อชนะในข้อตกลงการขาย

     - เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมด เพื่อเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการขายหรือปิดการขาย

Part 4 : Follow up & Price Negotiation And Close The Deal

     - เทคนิคการติดตามงานขายและเก็บข้อมูลไปพร้อมกัน เพื่อนำมาวิเคราะห์

     - เทคนิคการเจรจาต่อรองและการปิดการขาย

Part 5 : After Sales Service, Sales Continuous, Advisor or Consult

     - การบริการหลังการขายและการเก็บข้อมูล เพื่อการขายซ้ำครั้งต่อไป

     - วิธีการขายซ้ำ เพื่อการขายที่ต่อเนื่อง

     - สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการขายต่อเนื่องในแง่มุมต่างๆ

     - เคล็ดลับของการเป็น Sales Consult & Solution เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

Part 6 : Experience Sales Sharing, Q&A

     - การแบ่งปันประสบการณ์จริงของวิทยากร เพื่อเป็นประโยชน์ในการขาย

     - ถามตอบข้อสงสัยจากประสบการณ์จริงของวิทยากรKey Benefits

     1. ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงอาชีพวิศวกรฝ่ายขายและหลักสำคัญในการขาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาลูกค้าที่แท้จริงได้
     2. เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่สำคัญ และทักษะการขายที่จำเป็นสำหรับ Sales Engineer เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนการขาย
     3. สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยใช้วิธีการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อปิดการขาย
     4. วิธีสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าหลังการขายเพื่อ การซื้อซ้ำในครั้งต่อไปได้


วิทยากร

คุณชาคร เกษมสันต์

- ผู้มีประสบการณ์โดยตรงในแวดวงวิศวกรรม และเป็น Sales Engineer มืออาชีพมากกว่า 20 ปี


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม ไอบิส สไตล์ แบงคอก(รัชดา)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 372 ครั้ง