เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า

16 กรกฎาคม 2563


คลังสินค้าถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพราะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค หน้าที่หลักคือการรักษาสมดุลระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่ให้ผลิตมากหรือน้อยจนเกินไป นอกจากนี้หน้าที่ของคลังสินค้าคือการรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ดังนั้นจึงเน้นไปที่กิจกรรมหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ได้แก่ กระบวนการรับ จัดเก็บ จ่าย / การทำ Cycle count เพื่อตรวจสอบจำนวนสินค้า /การลดระยะเวลาและต้นทุนการดำเนินงาน / การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics / การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Warehouse Technology) การทำ Kaizen เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น และเรียนรู้ Case Study จากบริษัทระดับโลก


สำหรับ บุคลากรที่ปฏิบัติงานคลังสินค้า (ระดับปฏิบัติการ-ผู้บริหาร)

วัตถุประสงค์
ทราบถึงความสำคัญของคลังสินค้า
ทราบถึงกระบวนการทำงานภายในคลังสินค้า
ทราบถึงวิธีการจัดการคลังสินค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน ทราบถึงการรักษาสมดุลระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
ทราบถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ทราบถึงการใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนการทำงาน
ทราบถึงการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าหัวข้อการอบรม

  ความสำคัญของคลังสินค้า
  การจัดการคลังสินค้า
  กระบวนการทำงานภายในคลังสินค้า รับ เก็บ จ่าย
  การทำ Cycle count เพื่อตรวจสอบจำนวนสินค้า
  Kaizen และ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในคลังสินค้า
  การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Warehouse Technology)
  การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
  Case Study


ค่าอบรม
 ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
 ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=37784
คลิกเพื่อสำรองที่https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
, 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวาคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ฝ่ายคลังสินค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร

ฐณวัฒน์ วุฒิอิสราพัชร์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 กรกฎาคม 2563 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 443 ครั้ง