เปิดอบรม การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ( 24 เม.ย.62 )

24 เมษายน 2562


เนื้อหาการอบรม

1.ความหมายและข้อแตกต่างของ Transportation, LogisticsและSupply Chain Management

2.หลักการบริหารการขนส่ง Transportation Management

3.รูปแบบของการขนส่งTransportation Modes

4.การวางแผนการขนส่งล่วงหน้า

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงานขนส่ง

6.ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า Transportation Costs

7.กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่ง

8.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านขนส่ง

9.ดัชนีชี้วัดคุณภาพระดับการให้บริการ KPI - Key Performance Indicator

10.ศูนย์กลางกระจายสินค้าและคลังสินค้า

11.การบริหารการขนส่งสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

12.การมีจิตใจในการให้บริการที่ดีService Mind

13.อุปนิสัยสร้างสรรค์งานบริการให้เป็นเลิศ

14. Case Study

อาจารย์ชัยรัตน์ ทินบัว

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

ทุกหลักสูตร Public Training สามารถอบรมแบบ

In House Training อบรมในองค์กรลูกค้าได้ค่ะ

ราคาจัดให้ได้ตามงบประมาณลูกค้าค่ะ

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ

สถานที่อบรม (VENUE)

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 เมษายน 2562 09.00-16.00

จัดโดย

Tess Training
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 177 ครั้ง