เปิดอบรมหลักสูตร Oracle : Linux/Unix Administrator For Beginner (Basic) ประจำปี 2563

23 - 25 มีนาคม 2563


Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle : Linux/Unix Administrator For Beginner (Basic) ประจำปี 2563 ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการ linux/unix สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ , ตั้งค่าเครือข่าย , วางแผนพื้นที่ storage, จัดการไฟล์ , สร้างผู้ใช้งานและกลุ่ม , จัดการสิทธิ , ติดตั้งถอดถอนซอฟต์แวร์ให้กับระบบปฏิบัติการ , รู้วิธีตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ , รวมถึงใช้คำสั่งที่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลระบบได้ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • System Engineer • System Administrator • Database Administrator • IT Manager • ผู้ที่ต้องการพัฒนาระบบบน linux/unix ตารางอบรมแบบ Public ประจำปี 2563 ดังนี้ เดือน มีนาคม 2563 Linux/Unix Administrator for Beginner เริ่มอบรมวันที่ 23 - 25 ค่าอบรม 25,000 บาท / ท่าน เดือน กันยายน 2563 Linux/Unix Administrator for Beginner เริ่มอบรมวันที่ 10 - 11 , 14 ค่าอบรม 25,000 บาท / ท่าน เดือน ธันวาคม 2563 Linux/Unix Administrator for Beginner เริ่มอบรมวันที่ 11 , 14 - 15 ค่าอบรม 25,000 บาท / ท่าน รายละเอียดเพิ่มเติม 1.Thailand Training Center เปิดอบรมตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป 2.ในกรณีผู้อบรมไม่สามารถเข้าอบรมตามตาราง Training 2020 ท่านสามารถเลือกวันที่ท่านสะดวกได้ตามต้องการ 3.ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองจาก Thailand Training Center ทุกท่าน 4.ผู้เข้าอบรมต้องนำ Computer มาเพื่อใช้ในการอบรม 5.ราคานี้รวมห้องอบรม และ Coffee Break สำหรับผู้อบรมทุกท่าน เงื่อนไขการชำระเงิน 1.ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์ 2.ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น 3.ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้อบรมต้องการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาแนบมาด้วยพร้อมหลักฐานการชำระเงิน ลงทะเบียนอบรม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณอภิรัฐ โสภณมณี Mobile : 089-408-6789 ID Line : thaitc E-Mail : thailandtrainingcenter@gmail.com http://www.thailandtrainingcenter.net #Oracle #Database #DBA #Admin #Tuning #Unix #Backup #Recovery #PL #SQL #RMAN #Training #TrainingOracle #TrainingOracleDatabase #KnowOracle #Administration #Administrator #อบรมออราเคิล #อบรมสัมมนา #OracleLinux #Oracleunix #SystemAdministration #LinuxAdministratorforBeginner #UnixAdministratorforBeginner


วิทยากร

Thailand Training Center    


สถานที่อบรม (VENUE)

Thailand Training Center

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 - 25 มีนาคม 2563 09.00 - 17.00

จัดโดย

Thailand Training Center
เบอร์ติดต่อ : 089-408-6789

ค่าธรรมเนียม (FEE)

25000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 347 ครั้ง