เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร E.Q. พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ 28 ม.ค.64

28 มกราคม 2564


เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตรE.Q.พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ 28 ม.ค.64

โรงเเรม จัสมิน สุขุมวิท23ตึกจัสมิน ติดBTSอโศก

หลักการและเหตุผล:

ท่านสุนทรภู่ ได้เขียนกลอนไว้เตือนใจในวรรณกรรมเรื่องสุดสาครไว้ว่า.... "แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด แม้นเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ยังไม่คดเคี้ยวดุจในน้ำใจคน แม้ใครรักบ้าง ชังชังตอบ ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา รู้สิ่งใดก็ไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี" จึงพอจักสรุปได้ว่า.... "ความฉลาดทางอารมณ์นั้นมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้ว" ดังนั้น มีเรามีความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญาแล้ว ก็จงมาเรียนรู้และพัฒนา "ความฉลาดทางอารมณ์" กันอีก เพื่อให้เรานั้นมีความสมบูรณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งเพื่อนร่วมงานและลูกค้า

หัวข้อฝึกอบรม:

 • (แบบประเมิน/กิจกรรม)5มิติ : ชี้วัด "ความฉลาดทางอารมณ์ของคุณ" ประกอบด้วย

- การตระหนักรู้ในตนเอง

- การบริหารตนเอง

- การตระหนักรู้ในอารมณ์ของผู้อื่น

- การตระหนักรู้ในอารมณ์ของตนที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น

- การตระหนักรู้ในอารมณ์ของผู้อื่นที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง

 • คน สถานการณ์ที่ "ยุ่งยาก" กับ "วิธีรับมืออย่างมีอีคิว" เช่น

- คนใจร้อน

- คนทองไม่รู้ร้อน

- คนขี้โวยวาย

- คนใช้อภิสิทธิ์

- คนขี้ฟ้อง

เป็นต้น

 • S-C-O-T-T :ขั้นตอน (เทคนิคจิตวิทยา) ในการรับมือกับผู้ร่วมงานที่ไม่พึงประสงค์ (หงุดหงิด โกรธ เหวี่ยง ชวนทะเลาะ)

- Soft approach =อ่อนน้อมเข้าหา

- Catch the feeling before fact =จับอารมณ์ความรู้สึกเป็นอันดับแรก

- Open mind to understand =เปิดใจรับฟังในมุมของคู่สนทนา

- Take response =สนองตอบ   

- Take care =ดูแลน่ะ  

 • T-H-A-N-K-S :ขั้นตอน(เทคนิคจิตวิทยา) ในการรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า

            - Thank you them =ขอบคุณลูกค้า

            - Hear them out  =ฟังลูกค้าให้ออก (ความคิดเห็น ความรู้สึก และข้อเท็จจริง)

            - Apologize =ขอโทษลูกค้าในสิ่งที่เกิดขึ้น

            - Need more information to solve the problems =ขอทราบข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้า

            - Know the solutions to help them =รู้วิธีที่จะแก้ปัญหานั้น

            - Solve the problems to them =ดำเนินการแก้ปัญหาให้ลูกค้า

 • หลักการของความฉลาดทางอารมณ์.... ที่คุณทำได้!!!.... "ง่าย ไม่ยากเลย!!!"

a1.ไม่ทำให้สถานการณ์นั้นๆ เลวร้ายลง

a2.ไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกแย่ลงไปอีก

a3.ไม่มองเจตนาผู้อื่นในแง่ลบ

a4.ยอมรับในข้อจำกัดหรือข้อบกพร่องของผู้อื่น เพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบ

a5.รู้จักให้อภัยผู้อื่น

a6.รู้จักให้โอกาสผู้อื่นในการแก้ไขข้อผิดพลาด

 • แนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของตน
 • สิ่งที่คุณจะได้รับ

a1.มีแนวทางในการจัดการกับคน สถานการณ์และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่                                          ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าและ/หรือผู้ร่วมงานได้อย่างคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์

a2.ปรับปรุงและพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งภาษากายและภาษาพูดด้วยความฉลาดทางอารมณ์

a3.สร้างสรรค์บรรยากาศที่ใช้ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

พนักงานระดับปฏิบัติการและผู้สนใจทั่วไป

 • วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย ชมคลิป กิจกรรมกลุ่มและฝึกปฏิบัติ

 • วิทยากร

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี (แนบไฟล์ประวัติ)

การศึกษา

 • ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล
 • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา
 • ฯลฯ
 • ที่ปรึกษาฝึกอบรม เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
 •  
 • ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรมทั่วไป

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม จั ส มิ น ซิตี้ สุขุมวิท 23 ติดMRTสุขุมวิท อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 มกราคม 2564 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929 02-577-5369

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 9 ครั้ง