เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก ใหม่ Import Export 16 มี.ค.64 อ.วัช

16 มีนาคม 2564


เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ครบเครื่อง เรื่อง "การนำเข้า-ส่งออก ใหม่  Import Export16มี.ค.64 อ.วัชระ ปิยะพงษ์

สถานที่ โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท ติดBTSลงสถานี อโศก เเละMRTสถานีสุขุมวิท ทางออก6เดินทางสดวก

ครบทุกขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออก 

ผู้ส่งสินค้าออก หาตลาดขายสินค้า,ตรวจสอบว่าสินค้าได้รับสิทธิพิเศษ,ด้านภาษีหรือสิทธประโยชน์หรือไม่,ศึกษากฏระเบียบของสินค้าส่งออก   

ผู้นำสินค้าเข้า ต้องการสั่งซื้อสินค้า,ตรวจสอบว่าสินค้าได้รับสิทธิพิเศษ,ด้านภาษีหรือไม่,ศึกษากฏระเบียบการนำเข้าของไทย มีการอับเดรตเปลี่ยนเเปลง 

มีคำตอบที่นี่ที่เดียว สนใจสำรองที่นั่ง เพิ่มเติม ได้ค่ะ โทร 0988209929 คุณกุ้ง

การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA)โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน


หัวข้อการอบรม
1.
วงจรนำเข้า-ส่งออก
-
ขั้นตอนในการส่งสินค้าออกและนำเข้า
2.
การจัดทำสัญญาซื้อขาย
-
ข้อควรระวัง การกำหนดเงื่อนไข เทอมการค้า การชำระค่าสินค้า
3.
การตีความในเงื่อนไขของเทอมการค้าสากล เพื่อการส่งมอบสินค้า ความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย (Incoterms ® 2020)
- EXW - FCA - FAS - FOB
- CFR - CIF - CPT - CIP
- DAT - DAP - DDP
4.
การเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า เข้าใจหลักการและวิธีการใช้ของ
-
การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)
-
ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for lection)
-
การฝากขาย (Consignment)
-
ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)
-
การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด (Cash in Advanced)
5.
ขั้นตอนในการส่งสินค้า และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ ความหมาย ความสำคัญของเอกสาร
-
เอกสารทางการเงิน (Financial Document)
-
เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)
-
เอกสารทางการค้า (Commercial Document)
6.
เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยForward Contract, , Swapฯลฯ
7.
แนวทางในการเลือกทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้า
8.
แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า
9.
พิธีการศุลกากรขาออก/ขาเข้าและการตรวจปล่อยสินค้า
#
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการนำเข้า-ส่งออก ตาม พ.ร.บ.ศุลการกร พ.ศ.2560
#
หลักเกณฑ์ในการเสียภาษี การประเมินราคา และการคำนวณค่าภาษีอากร
10.
การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก เช่นAFTA, FTAการขอคืนอากรมาตรา 20ทวิ เขตปลอดอากร (Free Zone)สินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)เป็นต้น
ถาม-ตอบ
เทคนิคการฝึกอบรม - การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
-
กรณีศึกษา (Case Study)

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ประสบการณ์ ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา เเละการค้าระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อมเเห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสิ้นค้า ผู้ที่มีหน้าที่หรือรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจทั่วไป

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสิ้นค้า ผู้ที่มีหน้าที่หรือรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจทั่วไป

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20ติด BTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 มีนาคม 2564 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929 02-577-5369

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 21 ครั้ง