เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก ใหม่ 21 ก.ย.63 อ.วัชระ ปิยะพงษ์

21 กันยายน 2563


เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ครบเครื่อง เรื่อง "การนำเข้า-ส่งออก ใหม่ 21 ก.ย.63 อ.วัชระ ปิยะพงษ์

 

สถานที่ โรงเเรมจัสมิน สุขุมวิท 23 ติดBTSอโศก เเละMRTสุขุมวิท ทางออกประตู 6 เดินทางสดวก

 

ครบทุกขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออก

 

ผู้ส่งสินค้าออก หาตลาดขายสินค้า,ตรวจสอบว่าสินค้าได้รับสิทธิพิเศษ,ด้านภาษีหรือสิทธประโยชน์หรือไม่,ศึกษากฏระเบียบของสินค้าส่งออก  

 

ผู้นำสินค้าเข้า ต้องการสั่งซื้อสินค้า,ตรวจสอบว่าสินค้าได้รับสิทธิพิเศษ ,ด้านภาษีหรือไม่,ศึกษากฏระเบียบการนำเข้าของไทย มีการอับเดรตเปลี่ยนเเปลง ปี 2020

 

มีคำตอบที่นี่ที่เดียว สนใจสำรองที่นั่ง เพิ่มเติม ได้ค่ะ โทร 0988209929 คุณกุ้ง

 

การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA)โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน

หัวข้อการอบรม

1.วงจรนำเข้า-ส่งออก

-ขั้นตอนในการส่งสินค้าออกและนำเข้า

2.การจัดทำสัญญาซื้อขาย

-ข้อควรระวัง การกำหนดเงื่อนไข เทอมการค้า การชำระค่าสินค้า

3.การตีความในเงื่อนไขของเทอมการค้าสากล เพื่อการส่งมอบสินค้า ความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย (Incoterms ®2020)

-EXW - FCA - FAS - FOB

-CFR - CIF - CPT - CIP

-DAT - DAP - DDP

4.การเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า เข้าใจหลักการและวิธีการใช้ของ

-การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)

-ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for lection)

-การฝากขาย (Consignment)

-ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)

-การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด (Cash in Advanced)

5.ขั้นตอนในการส่งสินค้า และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ ความหมาย ความสำคัญของเอกสาร

-เอกสารทางการเงิน (Financial Document)

-เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)

-เอกสารทางการค้า (Commercial Document)

6.เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยForward Contract, , Swapฯลฯ

7.แนวทางในการเลือกทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้า

8.แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า

9.พิธีการศุลกากรขาออก/ขาเข้าและการตรวจปล่อยสินค้า

#หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการนำเข้า-ส่งออก ตาม พ.ร.บ.ศุลการกร พ.ศ.2560

#หลักเกณฑ์ในการเสียภาษี การประเมินราคา และการคำนวณค่าภาษีอากร

10.การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก เช่นAFTA, FTAการขอคืนอากรมาตรา 20ทวิ เขตปลอดอากร (Free Zone)สินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse)เป็นต้น

ถาม-ตอบ

เทคนิคการฝึกอบรม - การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)

-กรณีศึกษา (Case Study)

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

 

ประสบการณ์ ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา เเละการค้าระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อมเเห่งประเทศไทย

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสิ้นค้า ผู้ที่มีหน้าที่หรือรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจทั่วไป

 

 

 

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

 

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

 

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

 

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

 

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

 

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

 

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

 

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

 

Line id : @Tesstraining

 

Facebook : tesstrainingpage

 

 

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

Website: www.tesstraining.com

 

Website: www.INWtraining.com

 

 

 

 

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 กันยายน 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 119 ครั้ง