เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 256

21 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2563


Thailand Training Center เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2563 ดังต่อไปนี้ เดือน มีนาคม 2563 1.รหัสวิชา 1Z0 - 062 (Oracle Database 12c : Administration) เริ่มอบรมวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2563 ราคา 10,000 บาท/ท่าน 2.รหัสวิชา 1Z0 - 071 (SQL Fundamentals) เริ่มอบรมวันที่ 28 มีนาคม 2563 ราคา 6,000 บาท/ท่าน เดือน เมษายน 2563 1.รหัสวิชา 1Z0 - 062 (Oracle Database 12c : Administration) เริ่มอบรมวันที่ 18 – 19 เมษายน 2563 ราคา 10,000 บาท/ท่าน 2.รหัสวิชา 1Z0 - 071 (SQL Fundamentals) เริ่มอบรมวันที่ 25 เมษายน 2563 ราคา 6,000 บาท/ท่าน เดือน พฤษภาคม 2563 1.รหัสวิชา 1Z0 - 062 (Oracle Database 12c : Administration) เริ่มอบรมวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2563 ราคา 10,000 บาท/ท่าน 2.รหัสวิชา 1Z0 - 071 (SQL Fundamentals) เริ่มอบรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ราคา 6,000 บาท/ท่าน -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเทคนิคเพื่อการสอบ OCA : Oracle Certified Associate และจะมีการทดลองสอบจากระบบกับคอมพิวเตอร์ ( Online Test ) จะมีข้อสอบให้ซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และได้ทดลองสอบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการสอบจริง เพื่อให้ผู้อบรมเกิดความมั่นใจ และเพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน OCA ให้มากขึ้น ( ค่าสอบ OCA : 150 USD/วิชา ) ในการสอบจริงเป็นแบบ Computer - Based ข้อสอบจำนวน 90 ข้อ เวลาสอบ 1.30 ชั่วโมง เกณฑ์การสอบผ่านคือ 70% เฉลี่ยแล้ว 1 ข้อ ใช้เวลา 1 นาที ผู้สอนจะแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุด โดยใช้เวลาน้อยที่สุด ผลงานที่ผ่านมา : มีผู้ผ่านการอบรมสามารถสอบผ่าน OCA ได้เกินกว่า 15 - 20 คน คะแนนสูงสุดเต็ม 100% ระยะเวลา : ระยะเวลาในการติวตั้งแต่ 1 - 3 วัน (ขึ้นกับจำนวนข้อสอบ) เริ่มติวเวลา 10.00 – 17.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม 1.Thailand Training Center เปิดติวตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป 2.มีข้อสอบจริงแจกให้ผู้เข้าติวทุกท่าน 3.ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าติวตามตาราง March - May 2020 ท่านสามารถเลือกวันที่ท่านสะดวกได้ตามต้องการ 4.หากสอบไม่ผ่าน ผู้เข้าติว สามารถกลับมาติวซ้ำอีกครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 5.ผู้เข้าติวต้องนำ Computer มาเพื่อใช้ในการติว 6.ราคานี้รวมห้องอบรม และ Coffee Break สำหรับผู้ติวทุกท่าน รายละเอียดการชำระเงิน 1.ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการติว 1 สัปดาห์ 2.ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7% ลงทะเบียนติว หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณอภิรัฐ โสภณมณี Mobile : 089-408-6789 ID Line : thaitc E-Mail : thailandtrainingcenter@gmail.com http://www.thailandtrainingcenter.net #Oracle #Database #DBA #Admin #SQL #SQLFundamentals #Training #TrainingOracle #TrainingOracleDatabase #Oracle12c #KnowOracle #Administration #Administrator #อบรมออราเคิล #อบรมสัมมนา #ติวสอบ #เฉลยข้อสอบ #ติวสอบออราเคิล #ติวสอบใบเซอร์ #Certified #OracleCertifiedAssociate #OnlineTest #OCA12c #OCA


วิทยากร

Thailand Training Center    


สถานที่อบรม (VENUE)

Thailand Training Center

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2563 10.00 - 17.00

จัดโดย

Thailand Training Center
เบอร์ติดต่อ : 089-408-6789

ค่าธรรมเนียม (FEE)

16000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 397 ครั้ง