เปลี่ยนเงินโลกเป็นเงินเรา

5 ตุลาคม 2562

    สร้างรายได้ผ่านมือถือทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอ
นิสิต นักศึกษา วัยรุ่น แม้แต่อากง อาม่า ไม่ว่าใครก็เรียนได้หมด เพียงเปิดใจ พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องการลงทุนในทุกมิติ ประกอบกับการพัฒนาตนเองในการตัดสินใจด้านการลงทุน รวมถึงวิธีการทำอย่างไรให้ได้กำไรจากการลงทุนอย่างเหมาะสม มั่นคง และยั่งยืน โดยมีคณาจารย์ผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการลงทุนมากว่า 10 ปี

    หลักสูตรการเรียนการสอน
1. ตลาดการเงินโลก อนุพันธ์ ตลาดทุน ตลาดเงินตราระหว่างประเทศ
2. การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก
3. การวิเคราะห์ตลาดเงินตราระหว่างประเทศ
4. การวิเคราะห์พฤติกรรมแนวโน้มของกราฟ
5. Money Management เทคนิกการบริหารความเสียง และการอยู่รอดในตลาด Foreign Exchange Market
6. Mindset ที่สำคัญต่อนักลงทุน

    ทั้งนี้ ในยุคปัจจุบันมีผู้ที่สนใจในตลาด Foreign Exchange Market มากขึ้น บางท่านประสบความสำเร็จ บางท่านพบความล้มเหลว บางท่านถูกหลอก มาเรียนรู้กับเรา เท่าทันโลก เพื่อการลงทุนที่มั่นคง ยั่งยืน อย่างเป็นระบบ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่สนใจทุกท่าน

วิทยากร

อาจารย์ร่มฉัตร  แย้มละออ


สถานที่อบรม (VENUE)

บริษัท ดิจิตอล โกลบอล กรุ๊ป จำกัด

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

5 ตุลาคม 2562 11.00 - 13.00

จัดโดย

บริษัท ดิจิตอล โกลบอล กรุ๊ป จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0840483894

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 406 ครั้ง