เทคนิคลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน

25 กรกฎาคม 2563


"Cost of Quality"ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม

ในสภาวะเศรษฐกิจและบรรยากาศการทำธุรกิจในปัจจุบัน ทุกองค์กรย่อมต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไร หากแต่ผลกำไรมิใช่เพียงผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวขององค์กร สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ต้องคำนึงถึงคือ การควบคุมค่าใช้จ่าย ทั้งการลดต้นทุนและการลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำงาน กระบวนการ หรือคนทุกคนของทุกฝ่าย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นความสูญเปล่าที่มองไม่เห็น หรือไม่มีใครให้ความสนใจ ดังนั้นทุกคนในองค์กรต้องเป็นผู้รับผิดชอบ มีจิตสำนึกที่จะช่วยลดการทรัพยากร ต้นทุนและความสูญเปล่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าของตนเองและองค์กร


เนื้อหาหลักสูตร
 1. แนวคิดคุณภาพ เพื่อการทำงานอย่างมีคุณภาพ
 2. ความสำคัญของต้นทุน – ทรัพยากร ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จขององค์กร
 3. ทุกๆคนมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์กร
      ที่ทำอยู่นี้ดีพอแล้วหรือ ... คำถามน่าคิด เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงาน “เพื่อบ้านของเรา”
        ลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน
        ลดการสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
        เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 4. การสร้างจิตสำนึกในการควบคุมควบคุมค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการทำงาน
 5. ต้นทุนในองค์กรที่เกิดจาก คน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร วิธีการ การจัดการ คุณภาพ ความปลอดภัย .... เราจะช่วยกันจัดการอย่างไรให้สามารถใช้ได้คุ้มค่าที่สุด
 6. วิธีการทำงานที่พึงหลีกเลี่ยงเพื่อให้เกิดการใช้ทัพยากรอย่างเหมาะสม 7. ความสูญเปล่าในการทำงาน ค้นหาแหล่งกำเนิดและเหตุแห่งการสูญเปล่า เทคนิคการเฝ้าระวังและลดความสูญเปล่า


ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
          ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=10725

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : 
info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคลากรทุกท่านในองค์กร

วิทยากร


อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม หรือ อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยาสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 กรกฎาคม 2563 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 904 ครั้ง