เทคนิคบริหารอารมณ์ สำหรับคนทำงานบริการ

15 กันยายน 2565

✔ องค์ประกอบของ EQ ทั้ง 5 ได้แก่

  • การรู้จักตนเอง (Self-Awareness)
  • การควบคุมตนเอง (Self-Regulation)
  • การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (Self-Motivation)
  • การเข้าใจผู้อื่น (Empathy)
  • การตอบสนองต่อสังคม (Social Skills)

✔ แนวทางการสร้างให้แต่ละองค์ประกอบมีมากขึ้น
✔ การนำไปทั้ง 5 องค์ประกอบไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการ


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ทุกท่านที่สนใจ

วิทยากร

อาจารย์เจี๊ยบ (ณัฏฐาภรณ์ เพราพรรณ)
Content Development Manager ที่ H&G Thailand สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาในการพัฒนาบุคลากร

อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในการยกระดับมาตรฐานการทำงานของพนักงานทุกระดับ ให้กับบริษัทชั้นนำในหลายธุรกิจ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 22 ปี จากแบรนด์ KFC โดยได้เข้าทำงานตั้งแต่ตำแหน่งในระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับบริหารจัดการ ในการวางระบบการทำงานโดยรวมและการพัฒนาบุคลากรสถานที่อบรม (VENUE)

Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 กันยายน 2565 14:00-15:30

จัดโดย

H&G Thailand
เบอร์ติดต่อ : 0818907868

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 838 ครั้ง