เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

24 สิงหาคม 2563


วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งมีรูป แบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง ย่อมทำให้ธุรกิจเสียหายหรือขาดประโยชน์ที่ควรจะได้ หลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พึงจะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หัวข้อการสัมมนา (เวลา9.00น. -16.00น.)

• แนวคิดที่ถูกต้องของกระบวนการเจรจาต่อรอง 

• เจรจาอย่างไรให้จบอย่างชนะทั้งคู่

• การหลีกเลี่ยงมุมอับหรือเข้าตาจน (Deadlock)

• รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ก็ไม่เพลี่ยงพล้ำสักครั้ง

• ซัพพลายเออร์เขาคิดอย่างไรกับฝ่ายจัดซื้อ

• การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการเจรจาต่อรอง

• ศิลปะการตั้งคำถามและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ข้อควรทำและข้อห้ามในแต่ละขั้นตอนของการเจรจา

• เรียนรู้นักเจรจาต่อรองประเภทต่างๆ 

• การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์ 

• การแบ่งหน้าที่เมื่อเจรจาเป็นทีม 

• เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ

• การทำSWOT Analysisเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อรอง 

• ถาม-ตอบปัญหา

วิทยากร : อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ


§ อัตราค่าลงทะเบียน (รวมค่าวิทยากร และเอกสารการอบรม อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม-ชากาแฟ ขนมว่าง 2 มื้อและวุฒิบัตร)

ค่าอบรมสัมมนา/ท่าน

ราคาก่อนVAT

VAT 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1.5%

ราคาสุทธิ

ค่าอบรม1 ท่าน

3,900

273

59

4,114

 

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1         ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารงานทุกสายงาน เจ้าของกิจการ

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 สิงหาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

Professional Training Solution -PTS Training
เบอร์ติดต่อ : 0868929330

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 118 ครั้ง