เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

30 ตุลาคม 2562

ที่มาของหลักสูตร

         การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้างCustomer Valueขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบมีเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ วิเคราะห์ลูกค้า เทคนิคการเปิดใจลูกค้าก่อนการเสนอขายสินค้าและบริการ เทคนิคในการวิเคราะห์และค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ตามมาด้วยเทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าที่เหนือคู่แข่งขัน และเข้าใจถึงเคล็ดลับและเทคนิคการให้คำปรึกษา และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ได้ในระยะยาว การจัดการข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและการปิดการขายที่สร้างความพอใจแก่ทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆ ก็ตามของการขาย เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการขายอย่างเป็นระบบ 

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอการขายและการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง 

-เทคนิคการจัดการในการเผชิญกับข้อโต้แย้งของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ 

-เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้เทคนิคการรักษาสายสัมพันธ์ และติดตามการซื้อซ้ำ 

 

Topics

Module 1 : Sales Attitude , Concept & Process

-ความหมายและความเข้าใจในความสำคัญของงานขาย 

       Workshop :ปัญหาการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย 

-แนวคิด และทัศนคติที่ดี ถูกต้อง ที่พร้อมเป็นภูมิป้องกัน 

-กฎเหล็ก : ข้อห้ามของนักขายที่ไม่ควรทำ 

-ความแตกต่างระหว่างการขายแบบ B2BกับB2C 

-ทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้าและบริการจากเราเท่านั้น 

-คุณสมบัติของพนักงานขายมืออาชีพ 

Module 2 : Sales Smart , Analysis & Planning 

-บุคลิกภาพ การวางตัว และการสร้างมาด 

(การแต่งกาย,การดูแลตนเอง,ท่วงท่าอิริยาบถ,มารยาท) 

-ลูกค้าของเราคือใครและบทบาทที่แตกต่างในการขาย 

-กระบวนการค้นหาลูกค้าที่มีบทบาทในการตัดสินใจซื้อ 

-การวิเคราะห์ลูกค้า และค้นหาความต้องการที่แท้จริง 

Practice :วิเคราะห์ลูกค้า และคำถามเชิงลึก 

-เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน 

Module 3 : Sales Presentation & Consult 

-เทคนิคการนำเสนออย่างโดนใจลูกค้า 

-การปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย 

-การวิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนช่องทางการขายใหม่ให้ทันสมัย 

(Online Marketing, Product Page & Page Review) 

-เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน 

Workshop :ค้นหาข้อได้เปรียบ (Advantage) 

-เสนอขายสินค้าอย่างไรเมื่อ "สินค้ามีจุดอ่อน" 

-ที่ปรึกษาการขาย :Sales Consult 

Module 4 : Sales Resolution , Closing & Evaluation 

-การจัดการและการเผชิญกับข้อโต้แย้งในการขาย 

-เทคนิคการปิดการขาย ให้เป็นเรื่องง่าย และแนบเนียน 

-การรักษาสายสัมพันธ์ และการให้บริการหลังการขาย 

-การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย 

-เทคนิคการใช้โทรศัพท์ในงานขายอย่างมืออาชีพ 

Workshop :แก้ไขปัญหาการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย

 

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

โรงแรมโกลด์ออร์คิด ถ.วิภาดีรังสิต

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนาสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ออร์คิด ถ.วิภาดีรังสิต

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 ตุลาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 67 ครั้ง