เจาะลึก KPI ใน 1 วัน (รุ่นที่ 2)

26 พฤศจิกายน 2562

KPI (Key Performance Indicators) เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลงานที่ยังไม่ตกยุค

เพียง 1 วัน ผู้เข้าสัมมนาจะทราบเคล็ดลับในการนำ KPI ไปใช้ให้สำเร็จ โดยทราบ ...

 • วิธีนำ KPIไปใช้ในองค์กรโดยไม่ถูกพนักงานต่อต้าน
 • วิธีปรับปรุง KPIที่ใช้อยู่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจที่เปลี่ยนไป
 • วิธีเขียน KPIของส่วน,ฝ่าย,แผนกให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร
 • วิธีการเชื่องโยง KPIตั้งแต่ผู้จัดการลงไปถึงพนักงานแต่ละคนในหน่วยงานเดียวกัน
 • วิธีการเก็บผลการประเมิน KPIเพื่อตอบให้ได้ว่า "ทำไม KPIข้อนี้จึง ...ผ่าน"
 • วิธีการนำเสนอ KPIให้กระชับเข้าใจง่ายใน "1หน้า"
 • วิธีวิเคราะห์ผลการประเมิน KPIเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อป้องกันปัญหา
 • วิธีการนำผลการประเมิน KPIไปใช้ในการจ่ายโบนัส,ปรับเงินเดือน,จ่าย Incentive,ปรับปรุงการทำงานที่ยังไม่ได้มาตรฐาน,วางแผนการเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงานที่ทำงานได้ตาม KPI

หัวข้ออบรม

 1. ความหมายและประเภทของ KPI (Key Performance Indicators)พร้อมตัวอย่าง
   • KPIของบริษัท
   • KPIของแต่ละหน่วยงาน
   • KPIของพนักงานแต่ละคน
 1. ฝ่ายบริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างานและพนักงานจะได้อะไรจากการทำ KPI
 2. การเตรียมการก่อนจัดทำ KPIพร้อมตัวอย่าง
   • โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
   • JD (Job Description) 
   • เป้าหมายของบริษัท 
   • Action Plan "การพัฒนาหรือการจัดทำ KPIประจำปี"
 1. ความสัมพันธ์ของ BSC (Balanced Scorecard)กับ KPI (Key Performance Indicators)
 2. ความแตกต่างระหว่าง KPI (Key Performance Indicators)กับ PI (Performance Indicators)
 3. การเลือกใช้ KPIและ PIสถานการณ์ใดควรเลือกใช้แบบไหน?
 4. วิธีตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่ไม่สุดเอื้อม
 5. เทคนิคการตั้งเป้าหมายกรณียังไม่เคยกำหนด KPIตัวนั้นๆ 
 6. วิธีเขียน KPIของแต่ละหน่วยงาน (ส่วน,ฝ่าย,แผนก)ให้สอดคล้องกับ KPIของบริษัทพร้อมตัวอย่าง
 7. วิธีเขียน KPIของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับ KPIของหน่วยงานพร้อมตัวอย่าง
 8. Workshop :เขียน KPIระดับองค์กร /ระดับหน่วยงาน /ระดับตำแหน่งงาน
 9. วิธีการเก็บผลการประเมิน KPI 
   • การจัดทำแบบฟอร์มการเก็บคะแนน
   • การตรวจสอบผลการประเมิน KPI
 1. วิธีการนำเสนอผลการประเมิน KPIในหน้าเดียว 
 2. เทคนิคการวิเคราะห์ผลการประเมิน KPIเพื่อเสนอความคิดเห็นให้ฝ่ายบริหาร
 3. Workshop :ออกแบบฟอร์มการเก็บคะแนน KPIพร้อมตัวอย่าง
 4. ตัวอย่าง :การนำผลการประเมิน KPIไปใช้ในการบริหารงานบริหารคน 
   • การประเมินผลงานประจำปี
   • การจ่ายเงินพิเศษ (Incentive)
   • การพัฒนาพนักงาน
   • การเลื่อนตำแหน่ง

Promotion

ราคาปกติ 3,900 บาท

โอนภายในวันที่ 14 พย.62 ลดท่านละ 500 บาท เหลือ 3,400 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

CEO / MD ผู้จัดการทุกสายงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

คุณทิพวัลย์ ติรณะประกิจ

กรรมการบริษัทฟอร์ยูฟอร์เอเวอร์จำกัด

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประสบการณ์

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการสำนักงาน
  บจก.ดีเอชเอสยามวาลา
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบจก.สยามเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เฮฟวี่ อินดัสทรี่ และบริษัทในเครือ
 • ผู้จัดการอาวุโสศูนย์ข้อมูลบริหารทรัพยากรมนุษย์
  บจก.ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย)สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) BTS สถานีอโศก, MRT สถานีสุขุมวิท

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 พฤศจิกายน 2562 9.00 - 16.00 น.

จัดโดย

บริษัท ฟอร์ยู ฟอร์เอเวอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 095-163-5326

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,400 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 610 ครั้ง