เงินทองต้องบริหาร

13 มกราคม 2565

เรียนรู้การบริหารการเงินส่วนบุคคล

  • ปูพื้นฐานการบริหารการเงินส่วนบุคคล
  • วิธีเขียนงบการเงินส่วนบุคคล
  • ความรู้้พื้นฐาน หุ้น กองทุนรวม 

ก่อนรวย ต้องวางแผน ก่อนลงสนามกองทุน หุ้น เตรียมความพร้อม

ไปกับทีมงานของเรากับทีมงานจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิค

สมัครด่วน แล้วพบกัน วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นี้

  • ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่ตรวจ ATK ไม่เกิน 3 วันก่อนสัมมนา

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

อายุ 20 - 50 ปี

วิทยากร

คุณเจียม ลือลั่น และ คุณณัชณัฎฐ์  ลิ้มพิชัย

จากสมาคมนักวางแผนการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก APFinSA

หลักสูตร FChFp

สถานที่อบรม (VENUE)

ห้องประชุม Starbucks สาขาเดอะสรีท รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

13 มกราคม 2565 18.30 - 21.30 น.

จัดโดย

Fin Boxs
เบอร์ติดต่อ : 089-844-9462

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 502 ครั้ง