อบรมInHouse ฟรีวิทยากร เดือนละ 2 บริษัท ส่งท้ายปีเก่า(พ.ย.-ธ.ค.63)

01 - 25 พฤศจิกายน 2563

PDCA Training Centerขอส่งมอบความรู้ หลังภาวะวิกฤติโรคระบาด ด้วยการทำCSRคืนกำไรสู่สังคม โดย 10 หลักสูตรยอดนิยม ของ PDCA Training Centerสำหรับบริษัท ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการสนับสนุนวิทยากร ฟรี กับเรา และท่านต้องการให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรในปีนี้แบบIn-Houseโดยไม่คิดค่าตอบแทนวิทยากร ในการบรรยาย ทำกิจกรรม ซึ่งเราจะขอสนับสนุนค่าเดินทางและค่าอุปกรณ์ เท่านั้น ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้นในหลักสูตรดังต่อไปนี้

1.ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

2.การบริหารงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

3.หัวหน้างานกับการเพิ่มผลผลิต

4.การวิเคราะห์ปัญหาและการป้องกันแบบยั่งยืนสำหรับหัวหน้างาน

5.การสื่อสารอย่างมีประทธิภาพเพื่อลดกการสูญเสีย

6.กลยุทธการสร้างความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดกการสูญเสีย

7.ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างตาม พรบ. 2554

8.การขับขี่รถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

9.ปฐมพยาบาลCPR&AED

10.วิทยากรในสถานประกอบการ (Train The Train)

หรือหลักสูตรอื่นๆที่ท่านต้องการและทางPDCAสามารถดำเนินการได้เราจัดให้


วิทยากร

อาจารย์พงษ์ปณต  คอนทอง

PDCA Training Center


สถานที่อบรม (VENUE)

ในสถานประกอบการของท่าน

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

01 - 25 พฤศจิกายน 2563

จัดโดย

PDCA Training Center
เบอร์ติดต่อ : 0949918999

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 236 ครั้ง