อบรมInHouse ฟรีวิทยากร เดือนละ 2 บริษัท(มิถุนายน-สิงหาคม 63)

29 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563

PDCA Training Centerขอส่งมอบความรู้ หลังภาวะวิกฤติโรคระบาด ด้วยการทำCSRคืนกำไรสู่สังคม โดย 10 หลักสูตรยอดนิยม ของPDCA Training Centerสำหรับบริษัท ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการสนับสนุนวิทยากร ฟรี กับเรา และท่านต้องการให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรในปีนี้แบบIn-Houseโดยไม่คิดค่าตอบแทนวิทยากร ในการบรรยาย ทำกิจกรรม ซึ่งเราจะขอสนับสนุนค่าเดินทางและค่าอุปกรณ์ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563 นี้เท่านั้นในหลักสูตรดังต่อไปนี้

1..ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

2.คัมภีร์หัวหน้างาน

3.หัวหน้างานกับการเพิ่มผลผลิต

4.ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน

5.การสื่อสารอย่างมีประทธิภาพเพื่อลดกการสูญเสีย

6.กลยุทธการสร้างความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดกการสูญเสีย

7.ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างตาม พรบ. 2554

8.การเขียนแผนรองรับสถานะการณ์ฉุกเฉิน

9.ปฐมพยาบาล CPR&AED

10.วิทยากรในสถานประกอบการ (Train The Train)

หรือหลักสูตรอื่นๆที่ท่านต้องการและทาง PDCA สามารถดำเนินการได้เราจัดให้
วิทยากร

อาจารย์พงษ์ปณต  คอนทอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนรูปแบบ Active learning


learnสถานที่อบรม (VENUE)

ในสถานประกอบการ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563

จัดโดย

PDCA Training Center
เบอร์ติดต่อ : 0949918999

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 128 ครั้ง