อบรม Competency Development

20 - 21 มิถุนายน 2562

Course Description :

อบรม Competency Development เป็นการอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการพัฒนาระบบ Competency แบบมืออาชีพ ในการอบรมจะช่วยให้ท่านมีความรู้ (Knowledge) ในด้านระบบ Competency และการเขียน Competency Dictionary ช่วยให้ท่านได้รับความเข้าใจ (Understand) ขั้นตอน วิธีการพัฒนา การออกแบบ competency ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม หลักสูตรการอบรมยังช่วยสร้างทักษะ (Skill) ด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ Workshop ในการกำหนด Competency ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึง สร้างทัศนคติ (Attitude) ที่ถูกต้องในการนำแนวคิด Competency ไปประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรมในการใช้เครื่องมือช่วย (Tools) นี้ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมองเห็นถึงลำดับของ Competency คือ ความรู้, ทักษะ, คุณลักษณะ ที่ไล่ระดับจากพื้นฐานไปถึงระดับที่สูงขึ้นตามระบบสมรรถนะ Competency และการเขียน Competency Dictionary อย่างเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาอย่างโดนใจผู้บริหาร

Course Outline : 2 Day Training
 • แนวคิดและความหมายของ Competency
 • ความหมาย และการกำหนด Core Competency
 • ทำไมต้องเลือกมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
 • องค์ประกอบของ Competency
 • ประเภทและระดับของ Competency
 • ประเภทและวิธีการในการจัดทำ Competency
 • ประโยชน์ของ Competency
 • การนำ Competency มาประยุกต์ใช้ในงานบริหารและงานพัฒนาบุคลากร
 • การกำหนด Functional Competency
 • การกำหนด Managerial Competency, Functional/Technical /Job Competency และข้อควรระวัง
 • การหา Competency จากตำแหน่งงาน
 • การนำ Competency ไปใช้งานจริงได้อย่างไร
 • ขั้นตอนการกำหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Development Model)
 • การหาช่องว่างพฤติกรรมหลักตาม Competency ในแต่ละตำแหน่งงาน (Gap)
 • การจัดทำ Competency Dictionary
 • การเขียนคำนิยาม และคำอธิบายพฤติกรรมระดับที่คาดหวัง
 • Competency Dictionary ที่ดีและเหมาะสม
 • หลุมพรางที่มักเข้าใจผิดเกียวกับ Competency Dictionary และข้อควรระวัง
 • แบบฟอร์มที่ใช้ในระบบ Competency

วันที่อบรม :
เดือนมิถุนายน : วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อัตราค่าสัมมนา
ค่าอบรมปกติ 5,700 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทีมงาน : Admin FIT Pro
อีเมล์ : fitprodb@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : Tel.(086) 981-1584
LINE : fitprodb และ/หรือ 0869811584

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

HR, HRM, HRD และผู้ทำงานด้านบริหารบุคลากร พัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์การ, เจ้าหน้าที่, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ, ผู้สนใจทั่วไป, Supervisor, Manager, Director

วิทยากร

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT PRO
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ : Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Competency management Teamwork, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.
ดูตัวอย่างคลิปบรรยายวิทยากรได้ที่ : 
http://www.xn--12c7b7afq2el.net/index.php/competency-01?showall=&start=1
ดูตัวอย่างคลิปบรรยายจาก Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=nfhRpUfJy-4


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม Grand Swiss (โรงแรม แกรนด์สวิส) สุขุมวิท 11

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 - 21 มิถุนายน 2562 09.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมฟิตโปร
เบอร์ติดต่อ : (086) 981-1584

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5,700 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 742 ครั้ง