อนาคตอุตสาหกรรมไทยสู่การขับเคลื่อนด้วย Circular Economy

12 - 13 พฤษภาคม 2564

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม Onlineกลุ่มย่อย (Focus Group)ผ่านระบบZoom Meetingภายใต้โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อน การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่ม​


วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การพัฒนาในระดับพื้นที่และนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นที่นำร่องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นโมเดลการพัฒนาเชิงพื้นที่ต้นแบบ (Role Model) ที่จะนำไปสู่การผลักดันและขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในวงกว้างต่อไป 

*** เข้าร่วมงานฟรี!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ *** (2 ที่นั่ง / 1 องค์กร)

ประชุมผ่านระบบ 
Zoom Meeting (สามารถเลือกการเข้าร่วมประชุมตามช่วงวัน และเวลาดังต่อไปนี้) 


ในวันพุธที่
12 พฤษภาคม2564

  • ช่วงเช้า จ.ลำพูนและจ.แพร่ (09.00 น.- 13.00 น.) 
  • ช่วงบ่าย จ.เชียงราย และจ.พะเยา( 14.00 น.- 17.00 น.)


ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม2564

  • ช่วงเช้า จ.ลำปาง และจ.น่าน(09.00 น.- 13.00 น.) 
  • ช่วงบ่าย จ.เชียงใหม่ และจ.แม่ฮ่องสอน (14.00 น. -17.00 น.)

ลงทะเบียนฟรี: https://bit.ly/2OEuriz

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : 097-9398878 / 085-3990988​ (คุณนริศรา/ คุณพัชรินทร์)

จัดโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากร

รศ.ดร. พีระ เจริญพร 
(อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ 
หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ CEWT สำนักวิทยาศาสตร์ 


สถานที่อบรม (VENUE)

ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 - 13 พฤษภาคม 2564 09.00 น.- 17.00 น

จัดโดย

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์ติดต่อ : 097-9398878

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 161 ครั้ง