หัวข้อ Design thinking 4.0: คิดเชิงออกแบบ...ด้วยกลยุทธ์ 10 คิด

4 พฤศจิกายน 2563


เหตุผล& ความท้าทาย (Challenge)

บรรยากาศการทำงานช่วงที่ผ่านมา ท่านพบเหตุการณ์& ความต้องการอะไรบ้างต่อไปนี้?...

1.    โลกยุค 4.0 เปลี่ยนแปลงผันผวน จะปรับตัวให้อยู่รอด และเติบโตเหนือคู่แข่ง ต้องมองอย่างไร?

2.    ยึดติดกับระบบเดิม ๆ ไม่เปิดรับสิ่งใหม่หรือรูปแบบใหม่ ๆ ขาดการคิดต่อยอด คิดริเริ่มในสิ่งที่ทำ

3.    ทัศนคติในการทำงานมักมองแต่ปัญหา รู้สึกแต่ว่ายาก อยากให้หาทางออกใหม่ๆ และมีแรงบันดาลใจเพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากกว่านี้

ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้...

วัตถุประสงค์ (Aim)

เพื่อสำรวจและพัฒนาบุคลิก& เทคนิคการเป็นนักออกแบบนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในยุค 4.0 โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...

-จะสร้างให้ตระหนักความสำคัญในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในยุค 4.0 ทำอย่างไร?

-จะฝึกคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำได้อย่างไร?

-จะสร้างฝันให้เป็นจริง & ขับเคลื่อนทีมงานสู่อนาคตอย่างเต็มศักยภาพ ทำได้อย่างไร?

-จะฝึกคิดริเริ่มเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิมและเกิดประโยชน์ในการทำงาน อย่างง่ายๆ ทำอย่างไร?

-จะคิดค้นสิ่งใหม่สู่นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาองค์กร& รองรับการเปลี่ยนแปลง ทำอย่างไร?

ขอบเขตเนื้อหา

1. เข้าใจภาพรวม การคิดเชิงออกแบบ (Design thinking)& คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ (Lateral thinking)...

2. พัฒนาการคิดเชิงออกแบบด้านClient's insightเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า...

3. พัฒนาการคิดเชิงออกแบบด้านClient's insight & Divergent phase...

4. พัฒนาการคิดเชิงออกแบบด้านCreative Solution & Divergent phase...

5. พัฒนาการคิดเชิงออกแบบ:Client's insight & Convergent phaseด้วยเทคนิคNLP...

รูปแบบการฝึกอบรม (Methodology)

70/30 (Workshop/Theory),ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์,Case study, Brainstorming,อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา,กิจกรรมสนุกกระตุกคิด และ โปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกผ่านดนตรีบำบัด (NLP)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Result)

1 ขีดความสามารถด้านการเป็นผู้ประกอบการ& นักคิดเชิงออกแบบที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งช่วยเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างทันที ประกอบด้วย

-5 ทักษะเทคนิคที่พร้อมใช้ ได้แก่...เทคนิค สำรวจบุคลิกนักคิดนอกกรอบ,เทคนิค คิดไวไหวพริบ,เทคนิค คิดริเริ่มนอกกรอบ,เทคนิค ตั้งเป้าทรงพลัง,เทคนิค กระตุกคิดพลิกนวัตกรรม

-7 บุคลิกนิสัย& ทัศนคติวิธีคิดได้แก่... 9 บุคลิกแห่งนักคิดนอกกรอบที่สร้างสรรค์,3C...บันได 3 ขั้นแห่งการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking)3F...กุญแจไขความลับความต้องการของลูกค้า,5F...เกณฑ์คัดเลือกสุดยอดไอเดียเพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรม,20 เคล็ดลับกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking), 4ช...บทพิสูจน์เป้าหมายที่ทรงพลัง, 4E...ปัจจัยขับเคลื่อนสู่ฝันที่เป็นจริง

2. ขีดความสามารถรองรับ ยุค 4.0ซึ่งช่วยเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

-หมวด เก่งคิด (Conceptual competency)ได้แก่...การคิดแก้ปัญหา และ ออกแบบวิธีคิด,การคิดเชิงสร้างสรรค์ และ นวัตกรรรม,การเรียนรู้สิ่งใหม่ และ เพิ่มความเก่งให้หลากหลายอยู่เสมอ

-หมวด เก่งคน (Human competency)ได้แก่... การบริการที่ตอบโจทย์

 

โปรโมชั่น เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท,

สมัคร 4 ฟรี 1(ราคาปกติ 3,900บาท)


หมายเหตุ: หลักสูตรสามารถจัดเป็นIn-House Training

สำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเล็ก

Tel: 063-846-6405

E-mail:info@chosenthebest.com

website:www.chosenthebest.com


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ปฏิบัติงาน, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร


ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์สถานที่อบรม (VENUE)

ณ โรงแรมไอบิส สุขุมวิท 4

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

4 พฤศจิกายน 2563 09.00-16.00

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 276 ครั้ง