หลักสูตร การวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร

12 มิถุนายน 2561

Sales Planning for Salesperson

การวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร : วันที่ 12 มิ.ย.61

      หลักสูตรการวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปรนี้ มุ่งเน้นการวางแผนการขายด้วยกลยุทธ์การขายที่เป็นเลิศของผู้บริหารทีมขาย ผู้บริหารเขตขาย พนักงานขาย ทั้งในบริษัทขนาดเล็กและใหญ่ อันจะนำมาซึ่งการสร้างคมทางการแข่งขันที่คู่แข่งยากที่จะตามเกมส์การขายของท่านได้ทัน

          หลักสูตรการวางแผนการขายส่วนใหญ่ที่มีอยู่ซึ่งเป็นที่ตระหนักว่าจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของทีมขายขายทุกบริษัท มักเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาหัวหน้างานการขายเสียส่วนใหญ่แต่หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้พนักงานขายมีทักษะในการวางแผนการขายซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของพนักงานขายทั้งมือใหม่หัดขับและพวกนักขายทหารผ่านศึกลายครามเพราะหากพนักงานมีทักษะในการวางแผนการขายที่ดีแล้วจะสามารถช่วยลดภาระการกำกับดูแลจากหัวหน้าพนักงานขายและสามารถบริหารเขตการขายของตนในฐานะที่พนักงานขายยุคใหม่เปรียบได้กับผู้บริหารเขตการขายหรือผู้จัดการสัมพันธภาพของลูกค้าหรือผู้จัดการลูกค้านั้นเอง การวางแผนการขายและมีกลยุทธ์การขายที่เป็นเลิศจะนำมาซึ่งคมการแข่งขันเหนือคู่แข่งอันยากที่ใครจะเลียนแบบหรือทำตามท่านได้

Key Contents 

1. วงจรการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย

2. การประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งในการขาย

3. การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับพนักงานขาย

4. การวางแผนการปฏิบัติการสำหรับงานขาย 

5. การปฏิบัติตามสูตรวิเศษของ แมคคินเลย์

6. สูตรการตลาดยุคใหม่ที่นักขายต้องใช้กฎ 20:80 ต่างจากกฎ 10:90 อย่างไร

7. การวางกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายและการสร้าง Sales Productivity 

8. กลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าประเภทร้านค้า/ช่องทางจัดจำหน่าย

9. สูตรการสร้าง Sales Performance

10. การทำ Sales Report & Sales Evaluation

11. การวางแผนการขายสำหรับลูกค้ารายใหญ่ หรือลูกค้าเฉพาะเป็นราย ๆ

12. การวางแผนในขั้นตอนกระบวนการขายต่าง ๆ

13. การวางแผนเก็บเงินจากการขายในสภาพเศรษฐกิจขาลง

Key Benefits

1. เพื่อสร้างทักษะสู่การเป็นนักวางแผนการขาย

2. เพื่อให้กลยุทธ์การขายต่างๆ แก่นักขายมือโปรในการเพิ่มยอดขาย

3. เพื่อให้นักขายรู้จักการบริหารเวลาในงานการวางเป้าหมาย การวิเคราะห์และการวางแผนการขาย

4. เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางการขาย และการวางแผนการขายแบบครบวงจร


ดาวน์โหลดเอกสาร : http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_441.pdf?_=20180126085049

ลงทะเบียน Online : http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=441


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานขาย บุคคลทั่วไปและผู้ที่ให้ความสนใจ

วิทยากร


ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

- กรรมการผู้จัดการ ( Managing Director ) บริษัท ลัคกี้สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 มิถุนายน 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 749 ครั้ง