หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ (Professional Sales Engineer) (อบรม 29 มิ.ย. 63)

29 มิถุนายน 2563


  หลักการและเหตุผล
      ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ Sales Engineer ต้องต้องอาศัยทักษะและเทคนิคในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ นอกจากนี้นักขายยังต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความรักในงานขาย อันจะเป็นแรงผลักดันให้นักขายสามารถต่อสู้กับทุกปัญหาในงานขาย
      หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ Sales Engineer ได้เรียนรู้ เทคนิคและประสบการณ์รอบทิศในการขาย เพื่อทำให้กลายเป็น Sales Engineer มืออาชีพ โดยผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Workshop การระดมสมอง Role Play และ กิจกรรมต่างๆ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

 วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเป็น Sales Engineer มืออาชีพ
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเปลี่ยนความคิดมีในรักในงาน Sales Engineer
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการขายอย่างเป็นระบบ และสามารถเพิ่มยอดขายให้แก่องค์กรได้
     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์เทคนิคการขายให้เหมาะสมกับตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Module 1 : สุดยอด Sales Engineer มืออาชีพ
   1. บทบาทและหน้าที่สำคัญ ที่ Sales Engineer ต้องรู้ !!!
   2. สิ่งที่เป็นอุปสรรคในงานขายของ Sales Engineer
   3. เปลี่ยนความคิดปลุกไฟ เติมความรัก เติมพลัง ....การเป็น Sales Engineer มืออาชีพ
   4. กิจกรรม ... เปลี่ยนความคิดปลุกไฟในการทำงาน
   5. เทคนิคการขายอย่างเป็นระบบ · ก่อนการขาย · ขณะขาย · หลังขาย
   6. การเตรียมตัวก่อน “การขาย” ให้ลูกค้าประทับใจ · เตรียมตัวเอง · เตรียมลูกค้า · เตรียมวางแผน & ฝึกซ้อม
   7. เสริมอาวุธลับ !!! ให้ Sales Engineer พิชิตใจลูกค้าในงานขาย (เสริมความรู้ และทักษะที่สำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจในงานขาย)
   8. กิจกรรม Workshop : เตรียมตัวสู่การเป็น...สุดยอด Sales Engineer มืออาชีพ

Module 2 : ขาย... อย่างชาญฉลาด (Smart Selling)

   9. ขั้นตอนการขายอย่างมี “กึ๋น” สู่การเปิด Sales Engineer มืออาชีพ
    - เปิดการขายกับลูกค้า ........อย่างมีพลังและมีความสุข
    - เทคนิคการฟังลูกค้าอย่างวิเคราะห์เจาะลึกถึงความต้องการให้ถึงแก่น และ ถึงกึ๋น (สวมวิญญาณ Sales Engineer มืออาชีพ ด้วยการถามคำถามอย่างมีคุณภาพ5 คำถาม ที่นักขายต้องถาม!!!!!!!!!)
    -  เทคนิค การนำเสนอสินค้าเชิงเทคนิคอย่าง “ตรงจุด” และ “กระตุ้นต่อมอยาก” ของลูกค้า
    - การตอบคำถามและข้อโต้แย้ง – จัดการและรับมือกับข้อโต้แย้งอย่างเป็นระบบ
    - การเจรจาต่อรอง – เจรจาอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ หรือ ตกเป็นเครื่องมือลูกค้า
    - การปิดการขาย- ปิดการขายเมื่อไร ปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ Order
   10. เทคนิคการใช้คำพูดและภาษาเชิงเทคนิคให้ลูกค้าประทับใจและเข้าใจง่าย
   11. กิจกรรม Role Play 1 : จำลองสถานการณ์ขายสำหรับ Sales Engineer · วิเคราะห์ข้อดี · วิเคราะห์สิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนา
   12. การสร้างมาดนักขายด้วยบุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสม · เจาะลึกบุคลิกภาพนักขาย
   13. กิจกรรม Role Play 2 : จำลองสถานการณ์ขายสำหรับ Sales Engineer · วิเคราะห์ข้อดี · วิเคราะห์สิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนา

   14. สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้ “รับใบ

ประกาศนียบัตร จากบริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด”

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
 "บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด"
   โทรศัพท์ 0-2615-4689, 086-336-2702
   เว็บไซต์ : www.dsmarttraining.com  
   อีเมล์ : dsmarttraining@gmail.com    
   เฟสบุ๊คแฟนเพจ : www.facebook.com/สถาบันอบรม สัมมนา By DSmart Training   
   Line@ : @904rxbqd (มี @ อยู่ข้างหน้า)คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานขาย , ผู้ที่สนใจ

วิทยากร


วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ) และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปีสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มิถุนายน 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

DSmart Training
เบอร์ติดต่อ : 086-336-2702

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 84 ครั้ง