หลักสูตร โปรแกรมการวิเคราะห์และการวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร

12 - 13 มิถุนายน 2561

Course 1 : Sales Planning for Salesperson

การวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร : วันที่ 12 มิ.ย.61

Key Contents 

1. วงจรการวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย

2. การประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งในการขาย

3. การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับพนักงานขาย

4. การวางแผนการปฏิบัติการสำหรับงานขาย 

5. การปฏิบัติตามสูตรวิเศษของ แมคคินเลย์

6. สูตรการตลาดยุคใหม่ที่นักขายต้องใช้กฎ 20:80 ต่างจากกฎ 10:90 อย่างไร

7. การวางกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายและการสร้าง Sales Productivity 

8. กลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าประเภทร้านค้า/ช่องทางจัดจำหน่าย

9. สูตรการสร้าง Sales Performance

10. การทำ Sales Report & Sales Evaluation

11. การวางแผนการขายสำหรับลูกค้ารายใหญ่ หรือลูกค้าเฉพาะเป็นรายๆ

12. การวางแผนในขั้นตอนกระบวนการขายต่างๆ

13. การวางแผนเก็บเงินจากการขายในสภาพเศรษฐกิจขาลง

Course 2 : Sales Analysis

การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน : วันที่ 13 มิ.ย.61

Key Contents 

1. ความสำคัญและประโยชน์ของการวิเคราะห์การขาย

2. เป้าหมายและขอบเขตของการวิเคราะห์การขาย

3. การวิเคราะห์การขายในแต่ละกลุ่มลูกค้า

4. การวิเคราะห์การขายของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอสู่ตลาด

5. การวิเคราะห์การขายในรูปแบบต่าง ๆ

6. เทคนิคการประเมินผลและติดตามผลการขาย

7. วิธีวิเคราะห์และประเมินผลหลังการขาย

8. วิธีวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน


ดาวน์โหลดเอกสาร : http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_479.pdf?_=20180419173044

ลงทะเบียน Online : http://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/register/?id=479


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานขาย บุคคลทั่วไปและผู้ที่ให้ความสนใจ

วิทยากร


ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

- กรรมการผู้จัดการ ( Managing Director ) บริษัท ลัคกี้สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด 

วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
อ.ธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง

- รองผู้อำนวยการ บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท Strategic Solution International จำกัด

วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 - 13 มิถุนายน 2561 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

9,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 662 ครั้ง