หลักสูตร Effective Presentation Skills with Confidence (นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro)

19 - 20 ธันวาคม 2562

หลักสูตร Effective Presentation Skills with Confidence

(นำเสนออย่างมั่นใจPresent Like a Pro)


สร้างคุณโดดเด่นทุกอิริยาบถ ทั้งการสื่อสาร ท่าทาง ทำเนื้อหาสไลด์ ประชุม เสนองาน ขาย ผู้สอน วิทยากร

วันที่จัดงาน 19 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562

เวลา 08:30 - 16:30 น. (สัมมนาจัด วัน)

สถานที่อบรม : โรงแรม วีว่า การ์เดน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTSบางจาก ทางออกช่องที่5)


รายละเอียดหลักสูตร

http://www.ophconsultant.com/public_training/ps-62/ps_outline.php

โบร์ชัวร์

http://www.ophconsultant.com/public_training/ps-62/ps_brochure.php

ใบสมัคร

http://www.ophconsultant.com/public_training/ps-62/ps_app.php

****หมายเหตุ กรุณาลงทะเบียนสมัครอบรมผ่านLink ที่ได้แนบไว้ข้างบน เท่านั้น!!!

เนื่องจาก ท่านสมัครผ่านเว็บ อีเมล์ของท่านจะอยู่ที่ Junk Mailบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ:คุณปกรณ์วิชญ์ / คุณตุ๊กตา

Line  -  paul.pakornwit

Tel : 091-436-9887 / 081-587-5686


หลักการและเหตุผล

โอกาสสำคัญคว้าความสำเร็จในการพูดนำเสนอ เพียงเสี้ยววินาที !!

ไม่ใช่แค่การนำเสนอแบบElevatorPitchแต่ ลงลึกแบบInner to Outer 

เตรียมตัวการพูดนำเสนออย่างไรให้โดนใจผู้ฟัง ในทุกระดับทุกสาขาอาชีพ ง่ายทรงพลัง

คุณจะว้าวกับตัวเอง ด้วยบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจมากขึ้น !!

           หลักสูตร"Effective Presentation Skills with Confidence" (นำเสนออย่างมั่นใจ Present Like a Pro) การอบรมเฉพาะเจาะจงเนื้อหาหลักด้านเทคนิคนำเสนอ โดยบริบทในการอบรมเน้นสร้างวิธีคิด การวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์เนื้อหาเตรียมตัวในการนำเสนอ เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนตนเองให้ดูดีน่าเชื่อถือสง่างาม หลักเขียนแกนสำคัญของเรื่อง(Script)การวางกลยุทธ์หลักเคาะใจผู้ฟัง (8 Mate -Key Strategic) เทคนิคการนำเสนอสไลด์(Slides)ให้น่าสนใจ เทคนิคแบ่งช่วงระยะเวลาการเสนอ(3P -period)แทรกเทคนิคการเล่าเรื่อง (Story telling Techniques) เทคนิคการสื่อสารเฉพาะทาง(Extra Communication Techniques)แนะนำวิธีการปรับแก้บุคลิกภาพภายนอก(External Personality )เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า(How to Problem Solving)

          ฝึกการใช้บุคลิกภาพภายในส่งออกภาพลักษณ์ภายนอกแบบ Inner to Outerอย่างมืออาชีพ  พร้อมWorkshop & Case study เตรียมการนำเสนอเวทีจริง พูดจริงปรับแก้ท่าทางการแต่งกายจริง  สิ่งที่ท่านได้รับเมื่อจบคอร์ส นำเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในตำแหน่งหน้าที่สู่สายตาสาธารณชนจริงด้วยความภาคภูมิใจ


 รูปแบบการอบรม

§  Lecture

§  Case Study

§  Workshop

§  Debate


สิ่งที่ท่านได้รับวันอบรม

üคู่มือประกอบการอบรม1ชุด

üไฟล์คู่มือประกอบการอบรม

üใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร

üอาหารเบรค เช้า-บ่าย

üอาหารกลางวัน

**สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องจัดเตรียมมาวันอบรม

üโน้ตบุค1เครื่องต่อ1 ท่าน


หัวข้ออบรม

1)                  เรียนรู้หลักการEffective Presentation

2)                  เทคนิคนำเสนอแบบ 7 Tools E- Pitch & Present Like a Pro

3)                  เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานการสร้าง Inner Self -Confidence

4)                  เทคนิคปรับแก้ไขบุคลิกภาพภายนอกรายบุคคล(Individual External Personality )

5)                  เรียนรู้หลักการวางแกนสำคัญของเรื่อง(Script)ด้วยหลักI -maps 

6)                  หลักการวางกลยุทธ์หลักเคาะใจผู้ฟัง (8 Mate -Key Strategic)

7)                  เทคนิคแบ่งช่วงระยะเวลาการเสนอการสื่อสาร (3P -period)

8)                  เทคนิคการนำเสนอสไลด์ มาตรฐานการใช้สี(Infographic Presentation Pitch )

9)                  เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story telling Techniques) 

10)               เทคนิคการสื่อสารเฉพาะทาง (Extra Communication Techniques)

11)               เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า(How to Problem Solving)

12)               เทคนิคนำเสนอแบบ Inner to Outerอย่างมืออาชีพ  

12)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ü ผู้บริหาร  ผู้จัดการ หัวหน้างาน ต้องการเพิ่มทักษะนำเสนอ

ü แผนกการตลาด แผนกขาย แผนกบุคคล แผนกฝึกอบรม 

ü ผู้เตรียมการสอน เตรียมเป็นครู วิทยากร นำจัดกิจกรรม

ü งานที่ปรึกษาการขายงานบริการ(Sales)

ü ผู้สนใจฝึกการพูด การนำเสนออย่างมั่นใจ


อัตราค่าลงทะเบียนอบรม

ราคา6,500บาท/คน/หลักสูตร (รวมภาษีแล้ว)

 

อัตราค่าลงทะเบียน(เอกชน)                      6,250.00บาท

อัตราค่าลงทะเบียน(รัฐบาล)                    6,132.07บาท

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% (เอกชน)                     437.50บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% (รัฐบาล)                  429.25บาท

 

หักภาษี ณ ที่จ่าย3%(เอกชน)                  187.50บาท

หักภาษี ณ ที่จ่าย1%(รัฐบาล)                 61.32บาท

.................................................................................

ยอดชำระสุทธิ                              6,500.00บาท

...................................................................................

บริการ : อาหารเบรค มื้อ อาหารกลางวัน บุฟเฟ่นานาชาติ,คู่มืออบรม,ใบประกาศฯ

** พิเศษ! ชำระค่าลงทะเบียน ท่านขึ้นไป ลดพิเศษ 500 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ต้องการเพิ่มทักษะนำเสนอ แผนกการตลาด แผนกขาย แผนกบุคคล แผนกฝึกอบรม ผู้เตรียมการสอน เตรียมเป็นครู วิทยากร นำจัดกิจกรรม งานที่ปรึกษาการขายงานบริการ(Sales) ผู้สนใจฝึกการพูด การนำเสนออย่างมั่นใจ

วิทยากร

อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านพัฒนาบุคลากร ระบบประเมินผล

ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาระบบประเมินผลในประเทศและต่างประเทศ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม วีว่า การ์เดน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTSบางจาก ทางออกช่องที่5)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 - 20 ธันวาคม 2562 8.30 - 16.30 น.

จัดโดย

บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0914369887

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6500 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 506 ครั้ง