หลักสูตร : หลักสูตร การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง Professional Beyond Tactfully Negotia

20 สิงหาคม 2563


หลักสูตร : หลักสูตร การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิงProfessional Beyond Tactfully Negotiation20 ส.ค.63

 

หลักสูตร :  การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง

 

                Professional Beyond Tactfully Negotiation

 

ที่มาของหลักสูตร                 

 

กระบวนการทางการเจรจาต่อรอง เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ และเพื่อค้นหาความต้องการ เป็นการส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหวในการเจรจาต่อรอง การพิจารณาข้อเสนอ การแลกเปลี่ยนข้อตกลง รวมทั้งการปิดการเจรจา สิ่งต่างๆที่กล่าวมา เป็นกระบวนการทางเจรจาต่อรองที่เชื่อมโยงและมีความต่อเนื่องกัน จึงทำให้ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้ ถ้าขาด ก็จะทำให้กระบวนการทางการเจรจาต่อรองนั้น ไม่สมบูรณ์แบบ และไม่ประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง การเข้าใจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อเข้าใจวิธีคิดและความต้องการของคู่เจรจา เพื่อให้การเจรจาต่อรองลดน้อยลง จนไปถึงสามารถบรรลุเป้าหมายของการเจรจาแบบWin-Winในที่สุด

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น  เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม  :       1 วัน (09.00-16.00 น.) 

 

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

 

09.00 - 12.00 น.

แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์

Workshop : Professional Negotiation Problem

แนวทางการเจรจาต่อรองเพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติ

กลยุทธ์ และกระบวนการเจรจาต่อรอง (RESPECT)

ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อความพร้อมการเจรจา

ยุทธวิธีของอำนาจต่อรอง (การเจรจา)

สำรวจความต้องการด้วยการตั้งคำถาม

การสืบเสาะสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณการเจรจา

Workshop -> Signal :ส่งสัญญาณการเจรจา

13.00 - 16.00 น.

การเตรียมและดำเนินการทำข้อเสนอการเจรจา

ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อตกลงด้วยขอบเขตการต่อรอง

Workshop -> Exchange :แลกเปลี่ยนข้อตกลง

การปิดการเจรจาต่อรองแบบสมบูรณ์แบบ

ยืนยันให้กระชับด้วยการทำข้อตกลงการเจรจา

ประเภทของการเจรจาต่อรองตามสถานการณ์ต่างๆ

Workshop -> Professional Negotiation Solution

 

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

 

            - การบรรยาย

 

- แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice)

 

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

 

- ขอบเขตเวลาการฝึกอบรม ->บรรยาย : 60 %Workshop :40%

 

- สรุป และ ถาม - ตอบคำถาม

 

ผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิงในหลายๆหน่วยงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาทุกระดับ พนักงานทุกระดับในองค์กร

 

 

 

วิทยากร   :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวมVAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

 

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

 

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

 

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

 

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

 

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

 

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

 

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

 

Line id : @Tesstraining

 

Facebook : tesstrainingpage

 

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

 

http://www.tesstraining.com

 

 

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 สิงหาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 9 ครั้ง