หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO 15 ตุลาคม 2562

15 ตุลาคม 2562


หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยHORENSO 15ตุลาคม 2562

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่จะต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา ใครทำงานรวดเร็วกว่าก็ย่อมจะมีโอกาสมากกว่า องค์กรญี่ปุ่นเองจึงมีเทคนิคในการทำงานที่เน้นความรวดเร็ว รอบคอบ โดยที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมการทำงานตามระบบของสายงานอย่างครบถ้วนอยู่ นั่นคือ เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานการรายงาน และการปรึกษา แบบ HORENSO

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้...

     +  ทราบความจำเป็นในการสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา ในกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลักการ HORENSO

     +  ทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม

     +   แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมรับการอบรมท่านอื่น

หัวข้ออบรม

ปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบ                                       

ต่อผลการปฏิบัติงาน

วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ความสำคัญและแนวคิด HORENSO หลักการทำงานแบบญี่ปุ่น

3เสาหลัก HORENSO

      >  Houkuoku การรายงานสภาพผลการทำงานระหว่าง                    

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

      >  Renraku การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน                     

ให้ผู้สั่งงาน และการติดต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

      >  Soudun การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือ                 

ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคในการทำงาน

หัวใจสำคัญของ HORENSO

      > ตามสายบังคับบัญชา        > ตรงไปตรงมา        >

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน1 ท่านละ3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรมทั่วไป

สถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่อบรม:โรงเเรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26 ติด BTS สถานีพร้อมพงษ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 ตุลาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929 02-577-5369

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 239 ครั้ง