หลักสูตร สุดยอดนักขายเชิงรุกแบบบุกตลาดเพื่อพิชิตยอดขาย Super Proactive Sales 29 มิ.ย.63

29 มิถุนายน 2563


หลักสูตร สุดยอดนักขายเชิงรุกแบบบุกตลาดเพื่อพิชิตยอดขายSuper Proactive Sales29 มิ.ย.63

 

ที่มาของหลักสูตร

 

จะเน้นในเนื้อหาสำหรับนักขายให้รู้ถึงสภาพตลาดของกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ  และสร้างความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย ที่เป็นหัวข้อสำคัญที่นำไปประยุกต์ใช้สำหรับการขายให้เป็นลักษณะในรูปแบบเชิงรุกมากขึ้นในการเข้าหาลูกค้ามากกว่าการรอลูกค้า และ เชิงรุกในแง่ที่จะต้องวิเคราะห์พิจารณาปัจจัยหลัก 4 Cซึ่งเป็นการขายแบบบุกตลาด โดยการเจาะลึกปัจจัยดังกล่าวให้มีความเข้าใจ รู้ลึก รู้แบบเชี่ยวชาญที่สามารถนำไปปรับใช้ในงานขายในตัวบุคคลในลักษณะการทำยอดขาย ในความสุดยอดนักขายแบบมืออาชีพ

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 

มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย

สร้างทัศนคติที่ดีในงานขายในความเป็นสุดยอดนักขายเชิงรุก

เรียนรู้เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร้างความเป็นสุดยอดนักขาย

สามารถบรรลุเป้าหมาย และสร้างยอดขายได้อย่างรวดเร็ว

ระยะเวลาการฝึกอบรม  :       1 วัน (09.00-16.00 น.)

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

* เจาะลึกการขายแบบบุกตลาด (4 C)

 

C1 : Company -->  องค์กร  (Marketing Mix) - (4P)

 

Product ->ผลิตภัณฑ์,ยอดขายและอัตราการเติบโต ,วงจรผลิตภัณฑ์,ภาพลักษณ์ของแบรน ,คุณลักษณะ,คุณประโยชน์ และจุดขาย

Price ->ราคาเทียบตลาดเป็นอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ สูงหรือต่ำเกินไป

Place ->สะดวกกับลูกค้าหรือไม่ ครบทุกช่องทางที่สามารถจัดจำหน่ายหรือไม่

Promotion ->ได้ทำอะไรไปบ้าง และผลลัพธ์เป็นอย่างไร

C2 : Competitor -> คู่แข่ง

 

การระบุคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม

การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share)

การวิเคราะห์จุดยืนของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)

การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบ (Product Advantage)

C3 :Customer -> ลูกค้า

 

ขนาดของตลาด (Market Size) ->ปริมาณเงินที่ผู้บริโภคใช้ไปในตลาดนั้นๆในแต่ละปี

อัตราการเติบโตของตลาด (Market Growth) ->ปริมาณเงินที่ผู้บริโภคใช้มากขึ้นโดยเทียบปี

วิเคราะห์ลูกค้า (First or Later)->จัดลำดับลูกค้าในการไปก่อนและหลัง

วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Needs and Want) ->ตั้งคำถามเชิงลึก

บทบาทในการซื้อของลูกค้า (Consumer Buying Roles)->เช็คสถานะบทบาทของลูกค้า

C4 :Capability -> ศักยภาพของนักขาย

 

แนวคิดและทัศนคติในงานขาย

การบริหารการขาย (Sales Management)

เทคนิคการวางแผนการขาย (Sales Objective ->Sales Planning)

การรู้จักตนเอง

บุคลิกภาพ การวางตัว (มาดนักขาย)

การบริการ และการติดตามการซื้อซ้ำ

 

 

ผู้เข้าฝึกอบรม

 

เหมาะสำหรับนักขายทุกระดับ

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง

การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

Workshop -กรณีศึกษา แบบตัวอย่างจริงจากงานขาย

สรุป และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

วิทยากร    :    อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวมVAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

 

 

 

 

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มิถุนายน 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 34 ครั้ง