หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ 27 เม.ย.63 อ.ประเสริฐ

27 เมษายน 2563


หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ 27 เม.ย.63 อ.ประเสริฐ

 

กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                                                      

สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง                                                                                                                                               

หลักการและเหตุผล                                                                                                                                                             

การสื่อสารและบุคลิกภาพ คือ สองสิ่งสำคัญที่ได้ใช้มากที่สุดและใกล้ตัวลูกค้าเป็นอย่างมาก การทำธุรกิจค้าขายหรือแม้แต่ผู้ให้บริการจึงไม่ควรที่จะละเลยทักษะสำคัญเหล่านี้ ดั่งคำกล่าว "โอกาสส่วนใหญ่มาจาก ภาพลักษณ์ของตัวเราเอง" ความหมายก็คือ หากองค์กรไหนสามารถเข้าใจหลักการพัฒนาตนเองที่ดีย่อมหมายถึงการสร้างโอกาสให้กับตนเองเช่นกัน หลายครั้งเราคงเคยเห็นคนที่ประสบความสำเร็จมากมายเกิดขึ้นบนโลกและต่างก็เล่าถึงความสำเร็จของตนเอง แต่ความจริงแล้วเนื้อหาที่สำคัญกลับถูกถ่ายทอดเพียงแค่ 10% ในเรื่องทั้งหมดที่คนสำเร็จเล่ามา นั้นคือ เขาได้รับโอกาสจากตัวเขาเอง ดังนั้นการที่จะทำอะไรให้ราบรื่นหรือแม้กระทั่งสร้างสเน่ห์ให้ผู้ติดต่อเกิดความรักใคร่เอ็นดูจึงถือเป็นอาวุธอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นองค์กรใดที่สามารถฟูมฟักทักษะต่างๆ เหล่านี้ได้ก็ย่อมที่จะสร้างโอกาสให้กับองค์กรตนเองได้อย่างมากมายจากการเปิดทางของตัวแทนในองค์กรที่จะขับพลังแห่งบุคลิกภาพและการสื่อสารที่ทรงสเน่ห์เพื่อสร้างความสำเร็จที่แท้จริง                                                                                                                                                      

สิ่งที่จะได้รับ                                                                                                                                                          

1) ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านการแต่งกาย มารยาท และแนวทางในการพัฒนาตนเองที่ถูกต้อง

2) ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารเพื่องานบริการที่ดีเลิศและการแสดงบุคลิกภาพเพื่อความประทับใจ

3) ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารได้อย่างดีเลิศกับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานบริการของตนเองได้

4) ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพที่ตรงใจกับผู้อื่น

5) ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ

6) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจถึงโอกาสที่มาจากการปรับบุคลิกภาพให้เกิดความประทับใจ

หัวข้อเนื้อหา                                                                                                                                                          

                          ความประทับใจต่อบุคคลมีความสำคัญอย่างไรในการทำงาน                                                                                                                                                            

   กลไกความลับของความสำเร็จของการสร้างความประทับใจแรกพบ                                                                                                                                                           

  4 ด้านของการสร้างความประทับใจที่เหนือชั้น                                                                                                                                                

   กิจกรรม วิเคราะห์ 4 ด้านของตนเอง                                                                                                                                                

ด้านที่ 1 บุคลิกภาพสู่มาตรฐานสากลของภาพลักษณ์ที่ดีที่ใครก็ยอมรับ                                                                                                                                                        

   บุคลิกภาพภายนอกสู่การมองเห็นที่ประทับใจ                                                                                                                                                

   หลักการที่เหมาะสมสู่การความประทับใจแรกพบ                                                                                                                                                         

   กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพให้น่าประทับใจ                                                                                                                                                     

ด้านที่ 2 สื่อสารพิชิตใจ ให้ได้ใจ ได้งาน                                                                                                                                                               

   หลักการสื่อสารมุ่งผลสัมฤทธ์ในงาน                                                                                                                                               

   เทคนิคการสร้างเสน่ห์ด้วยวิธีพูดที่ดี                                                                                                                                                

   ข้อควรระวังในการสื่อสารที่ทำให้เกิดผลเสีย                                                                                                                                                   

    กิจกรรม การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในงาน                                                                                                                                                          

ด้านที่ 3 การคิดบวกผนวกการคิดดี                                                                                                                                                    

   คิดเชิงบวกสร้างได้ง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน                                                                                                                                                            

  เทคนิคการสร้างความเข้าใจในการคิดบวกที่ดีส่งผลต่อภาพลักษณ์                                                                                                                                              

  กิจกรรม การคิดบวกทรงพลังสร้งความประทับใจ                                                                                                                                                           

ด้านที่ 4 หลักการสร้างใจแห่งสเน่ห์ที่น่าหลงใหล                                                                                                                                               

  จิตบริการที่เป็นหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสขอชีวิต                                                                                                                                                       

  บริบทของการผสมผสานการสร้างภาพลักษณ์มืออาชีพ                                                                                                                                                

   สรุปการอบรม                                                                                                                                                    

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท,ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES2 (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวมVAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

 

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

 

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

 

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

 

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

 

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

 

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

 

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

 

Line id : @Tesstraining

 

Facebook : tesstrainingpage

 

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

 

http://www.tesstraining.com

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 เมษายน 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369,0988209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 29 ครั้ง