หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร" รุ่นที่ 8 SP#8

04 สิงหาคม - 21 ตุลาคม 2561

รายละเอียดหัวข้อ 80 ชั่วโมงตามที่ศุลกากรกำหนด

1.      จรรยาบรรณตัวแทนออกของ

2.      กฎหมายศุลกากร

3.      พิกัดอัตราศุลกากร

4.      ราคาศุลกากร

5.      แหล่งกำเนิดสินค้า

6.      พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์

7.      การสำแดงใบขนขาเข้า-ขาออก

8.      การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า-ขาออก

9.      พิธีการส่งออกเฉพาะเรื่อง

10.   พิธีการส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์

11.   พิธีการศุลกากรทางอากาศยาน

12.   พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์

13.   สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร

14.   การทดสอบ

***หลักสูตรนี้ได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยวิทยากร จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมศุลกากร  TIFFA  ITBS สถาบันของภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจตัวแทนออกของ ธุรกิจการขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ***


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

วุฒิม.6 ขึ้นไป และมีประสบการณ์พื้นฐานด้านการนำเข้า - ส่งออก

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิจากทางสมาคมทิฟฟ่า และ กรมศุลกากร


สถานที่อบรม (VENUE)

TIFFA ITBS เลขที่ 19 ชั้น 4 ถ.ศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

04 สิงหาคม - 21 ตุลาคม 2561 08.45 - 17.00

จัดโดย

TIFFA ITBS
เบอร์ติดต่อ : 087-454-5635

ค่าธรรมเนียม (FEE)

9,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 659 ครั้ง