หลักสูตร ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Broker)

07 - 09 กรกฎาคม 2565


หลักสูตร ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ  

(Professional Real Estate Brokers) 

 

       * หลักสูตรอบรม ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ 

       * จัดโดยบริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด 

       * ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น.

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด ผู้ให้บริการรับฝาก ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของตัวแทนนายหน้าให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านการตลาดให้ทันสมัยและครบวงจร เพื่อสนองตอบการเลือกใช้บริการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ผู้ซื้อ- ผู้ขาย-นายหน้า และสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

 วัตถุประสงค์เพื่อ

1.ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจขอบเขตและกระบวนการทำงานของธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

2.เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

3.ยกระดับมาตรฐานความรู้ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ

4.เสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนายหน้าให้เข้าใจและตระหนักถึง จรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร 

หลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ 

1.ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
    •ขั้นตอนการทำงานของนายหน้า
    •รายได้และผลตอบแทนในธุรกิจ
    •ประเภทของอสังหาริมทรัพย์
    •แหล่งที่มาของอสังหาริมทรัพย์ฝากขาย/Farming

2.ความรู้ในวิชาชีพ
    •เอกสารสิทธิ์/โฉนด/ระวาง
    •เทคโนโลยีที่ใช้ในการค้นหาแปลงที่ดิน
    •ความรู้เรื่องผังเมืองและการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

3.การทำงานกับฝ่ายผู้จะขาย
    •สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย แบบปิด-แบบเปิด
    •การเข้าพบลูกค้าในการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์
    •วิธีการตั้งราคาขายที่เหมาะสม
    •การตลาดประชาสัมพันธ์ และช่องทางการขาย
    •การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

4.กฎหมาย/นิติกรรมสัญญาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ควรรู้
   •การซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
   •การจำนอง-ขายฝาก
   •การอายัด
   •ภาระจำยอม
   •การเช่า
   •ครอบครองปรปักษ์ 
   •การถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว

5.การทำงานกับฝ่ายผู้จะซื้อ
   •แหล่งที่มาของผู้ซื้อ
   •การพาผู้ประสงค์ซื้อเยี่ยมชมทรัพย์
   •การตอบข้อโต้แย้ง เจรจาต่อรองและปิดการขาย
   •สัญญาจะซื้อจะขาย
   •การยื่นขอสินเชื่อ

6.การทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์
   •ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
   •บริการหลังการขาย

7.จรรยาบรรณนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 

วิทยากร

ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงด้านธุรกิจ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

 ค่าลงทะเบียนอบรม

ค่าลงทะเบียนอบรม  8,000  (รวมVAT แล้ว )

 สถานที่จัดงาน

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ สำนักงานนนทบุรี

เลขที่1 / 1ซอย ติวานนท์14แยก 2 (ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด 

โทร  02-115-2378 , 092-294-8999 , 084-096-7131

Email : [email protected]

Line ID : @estatecorner

Facebook  : Estate Corner

www.estatecorneragency.com

www.estatecorner.co.th


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไป หรือ นิติบุคคลทุกสาขาอาชีพ ผู้ที่สนใจ ธุรกิจตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

สถานที่อบรม (VENUE)

บริษัท เอสเตทคอร์นเนอร์ สำนักงานนนทบุรี เลขที่ 1 / 1 ซอย ติวานนท์ 14 แยก 2

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

07 - 09 กรกฎาคม 2565 09.00-17.00 น.

จัดโดย

บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0922948999

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 564 ครั้ง