หลักสูตร การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษพร้อมคู่มือใช้งาน

9 กุมภาพันธ์ 2565

หัวข้ออบรม:

 • หลักและวิธีการเขียนอีเมลที่ถูกต้องตามหลักสากลนิยม
  • ศิลปะการเขียนอีเมลอย่างมีหลักจิตวิทยา
  • เรียบเรียงเนื้อหาและเลือกวิธีการเขียนอีเมลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
  • เรียนรู้สำนวนการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และทันสมัย
 • การส่งอีเมลเพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  • การแสดงความชื่นชม แสดงความยินดี การแสดงความเสียใจ และขอบคุณ
 • ฝึกเขียนอีเมลในวาระต่างๆ อาทิ การนัดหมาย การแจ้งเตือน การติดตามงาน การจองห้องพัก
 • หลักและวิธีการตรวจงานเขียน ขั้นตอนสำคัญที่มักถูกละเลย
 • เรียนรู้จากงานเขียนอีเมลที่ผิดบ่อยๆ พร้อมวิธีแก้ไข

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 70% เวิร์คช็อป 30%

9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00-12:00 น.
>> อบรมผ่านระบบออนไลน์ <<
อัตราท่านละ 1,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> https://img.bangkokbiznews.com/kt/media/training/02.09email/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์>> bangkokbiznews.com/training

ติดตามรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ ได้อีกช่องทางที่ >> panyathurakij.bangkokbiznews.com/

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

วิทยากร

บรรยายโดย: อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ
อาจารย์ประจำภาคภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อบรมมากว่า 200 รุ่น


สถานที่อบรม (VENUE)

ผ่านระบบออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

9 กุมภาพันธ์ 2565 09.00 - 12.00 น.

จัดโดย

สถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ : 02-338-3705-7, 086-313-1903

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 643 ครั้ง