การตลาดเจาะองค์กร

3 ตุลาคม 2562

B2B Marketing Strategy

การตลาดเจาะองค์กร (พฤหัสบดีที่ 3 ต.ค. 62)

        เรียนรู้ความแตกต่างของหลักการตลาดทั่วไป กับการทำตลาด B2B และเข้าใจถึงพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าประเภทองค์กร อีกทั้งการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดสำหรับตลาด B2B
        หลักสูตรด้านการตลาดที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะสำหรับการทำตลาดสู่ลูกค้าประเภทองค์กรหากคุณมีลูกค้าส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าองค์กรก็จะเห็นว่าลูกค้าองค์กรมีพฤติกรรม และกระบวนการการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับลูกค้ากลุ่มบริโภค หากจะทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จ นักการตลาดต้องเข้าใจกลยุทธ์การตลาดเพื่อเจาะองค์กรได้อย่างแท้จริง รวมถึงเข้าใจเชิงพฤติกรรมการสื่อสารและการขายลูกค้าที่เป็นองค์กร
        ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยท่านตอบโจทย์ดังกล่าว โดยรวมถึงแนวทางการวางแผนและกลยุทธ์การตลาดแบบ B2B ตามแนวคิดสมัยใหม่ไว้อย่างครบถ้วน

Key Contents

1. มุมมองการตลาดที่ต่างไปในการทำกาาตลาดกับลูกค้าที่เป็นองค์กร (A Business Marketing Perspective, Defining Business Market Sectors)
2. ความเข้าใจในพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าประเภทองค์กร
3. การเข้าถึงโอกาสในการตลาด Business to Business
4. การวางแผนการตลาด B2B (Business Marketing Planning : Strategic Perspectives Pricing Strategic for Business Markets)
5. การสื่อสารการตลาดสำหรับลูกค้าประเภทองค์กรและส่วนงานจัดซื้อ
6. กลยุทธ์การตลาด B2B และการควบคุมแผนการตลาด (Business Marketing Communications : Managing the Personal, Selling Function, Controlling Business Marketing Strategies)

Key Benefits

1. เข้าใจความแตกต่างของหลักการตลาดทั่วไปกับการทำตลาด B2B
2. เข้าใจถึงพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าประเภทองค์กร
3. เรียนรู้หลักการตลาด และการสื่อสารการตลาดสำหรับตลาด B2B
4. สามารถวางแผน และกำหนดกลยุทธ์การตลาด B2B


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักบริหาร นักการตลาด บุคคลทั่วไปและผู้ที่สนใจ

วิทยากร

อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ

- ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ คราฟท์ จำกัด (ในเครือ SCG) และ บริษัท ยูไนเต็ดพัลพ์แอนด์เปเปอร์ จำกัด (ฟิลิปปินส์)

- วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

3 ตุลาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 578 ครั้ง