หลักสูตร การตรวจสอบภาษีของทางราชการ

23 มิถุนายน 2564

หัวข้ออบรม:

  •  การตรวจสอบภาษีรายจ่ายต้องห้าม
  • การตรวจสอบภาษีภาษีซื้อต้องห้าม
  • การตรวจสอบภาษีขอคืนภาษี
  • การตรวจสอบภาษีศุลกากร
  • การตรวจสอบภาษีกรณีมีผู้ร้องเรียนภาษี
  • ปัญหาพบบ่อยจากการตรวจสอบภาษีของทางราชการ

รูปแบบการอบรม

  •  ทฤษฎี 70%
  • ถาม-ตอบ 30%

23 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00-16:30 น.
โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี)
อัตราท่านละ 4,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion พิเศษ!
• สมัคร 2 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
• สมาชิกกรุงเทพธุรกิจ และi-NEWSลดทันที 5%

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่  >> bangkokbiznews.com/kt/media/training/06.23-taxaudit/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ >> bangkokbiznews.com/training

ติดตามรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ ได้อีกช่องทางที่ >> panyathurakij.bangkokbiznews.com/


**หลักสูตรภาษี สามารถเก็บชั่วโมงสะสมผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี ประเภทอื่นๆ จำนวน 6 ชั่วโมง**

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)

วิทยากร

บรรยายโดย: ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า28 ปี ในงานด้านกฎหมายและภาษีสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 มิถุนายน 2564 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

สถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ : 02-338-3705-7, 086-313-1903

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 284 ครั้ง