หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ

17 - 18 ตุลาคม 2562

หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผลKPIsให้มีประสิทธิภาพ

(Effectiveness Management  of Key Performance Indicators)


หลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำKPIsจริงในองค์กร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระบบประเมินผล

วันที่จัดงาน 17 ตุลาคม 2562 - 18 ตุลาคม 2562

เวลา 08:30 - 16:30น. (สัมมนาจัด2วัน)

สถานที่อบรม : โรงแรม วีว่า การ์เดน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTSบางจาก ทางออกช่องที่5)


รายละเอียดหลักสูตร

http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi-62/kpi_outline.php

 

โบร์ชัวร์

http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi-62/kpi_brochure.php

 

ใบสมัคร

http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi-62/kpi_app.php


ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ:คุณปกรณ์วิชญ์ / คุณตุ๊กตา

Line  -  paul.pakornwit

Tel : 091-436-9887 / 081-587-5686


หลักการและเหตุผล

          ในการประเมินผลการปฏิบัติงานKPIs(Key Performance Indicators)ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างมีระบบ ทั้งตัวบุคลากร กระบวนการ การพัฒนาองค์กร แต่หากวางแผนการบริหารจัดการก่อนการทำระบบประเมินไม่เป็นขั้นตอน มีการตั้งตัวชี้วัดยากไปมีหลายตัวชี้วัด ทำให้บุคคลผู้ได้รับการประเมินขาดแรงจูงใจในการทำงาน ในอีกทางหากตั้งง่ายไปจะเกิดการทำงานเดิมๆ ย่ำอยู่กับที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับที่ดีขึ้น เท่ากับการทำKPIsเสียเวลาเปล่า ขัดแย้ง ขาดความยุติธรรม

             สำหรับ " หลักสูตรการจัดทำระบบประเมินผลKPIsให้มีประสิทธิภาพ " นี้เป็นหลักสูตร2วัน สอนตั้งแต่แรกเริ่มถึงการฝึกตั้งตัวชี้วัดตามตำแหน่งจริง เหมาะสำหรับผู้ไม่เคยจัดทำหรือจัดทำไปแล้วระยะหนึ่ง ไม่สามารถตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดได้ตรงประเด็น เนื้อหาในการอบรมเรียงลำดับตั้งแต่การเริ่มจัดทำระยะแรกต้องเตรียมตัว เตรียมเอกสารเรื่องใดบ้าง?ในระยะดำเนินการทำKPIควรWorkshopในเรื่องใด?ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำไปใช้จริงควรวาง Action Planอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีสูงสุด

           ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ KPIsจริงในองค์กรได้ โดยในทุกWorkshopวิทยากรจะช่วยโค้ช(Coach)พร้อมตัวอย่างCase Studyแบบฟอร์มการจัดทำระบบประเมินผลจริง เพื่อให้ท่านนำไปปรับใช้ในการจัดทำต่อไป 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารระดับสูง / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส / ผู้สนใจซึ่งมีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งต่างๆในองค์กรมากกว่า 2 ปี

วิทยากร

อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

ที่ปรึกษาและวิทยากรพัฒนาบุคลากร ระบบประเมินผลKPI&OKR

ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาระบบประเมินผลในประเทศและต่างประเทศ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม วีว่า การ์เดน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTS บางจาก ทางออกช่องที่ 5)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 - 18 ตุลาคม 2562 8.30 - 16.30 น.

จัดโดย

บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0914369887

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,500 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้เข้าชม: 448 ครั้ง